9b-Flexibele venstertijden steden

Algemeen

Nummer
9
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Slimme verkeersregeling

Toepasbaarheid

Het optimaal bevoorraden van de binnensteden blijft een uitdaging voor alle ketenpartijen. Het is belangrijk dat vracht- en bestelauto’s zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden om een goede doorstroming van het verkeer te waarborgen en het winkelklimaat te verbeteren. Venstertijden beperken bedrijven in het tijdstip van levering en zorgen ervoor dat veel leveringen plaats moeten vinden in de ochtend waardoor levering plaatsvind op het drukste moment van de dag. Wanneer venstertijden worden verruimt (of afgeschaft) kan dit leiden tot een hogere beladingsgraad (meer zendingen per vrachtauto) en daarmee tot minder voertuigen in de stad. Wanneer bedrijven zich aanpassen aan deze venstertijden, dan kunnen zij optimaler logistieke operaties uitvoeren.

Beschrijving

Wanneer bedrijven slim inspelen op de (flexibele) venstertijden die steden bieden en hun planning daar op afstemmen, dan kan dat leiden tot vermindering van het gemiddelde energieverbruik en de CO2-uitstoot. Een andere mogelijkheid is het instellen van tijdsvensters of maatwerkoplossingen aan het einde van de dag of juist in de vroege ochtend. De verkeersdoorstroming is dan beter om goederen af te leveren wat leidt tot minder energieverbruik. Gemeenten zijn hierin een belangrijke stakeholder om afspraken mee te maken. In overleg met gemeenten kunnen afspraken worden gemaakt over bevoorrading in bepaalde winkelgebieden of straten. Gezamenlijk kan worden gekeken hoe logistieke routes optimaal ingericht kunnen worden.

In een aantal steden wordt met bedrijven specifiek bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn door invoering van slimme venstertijden. Een voorbeeld van een bedrijf is Tyrecenter Nooteboom. Dit bedrijf heeft door een pilot Beter Benutten Nachtdistributie goed inzicht gekregen in de te behalen winst. Nachtdistributie werd uiteindelijk “Buiten de spits distributie” waarbij vanaf 9 uur ’s morgens werd gereden. Ad hoc routes werden voorkomen doordat leveringen tot half 9 konden worden doorgegeven. Het resultaat is dat er nu 3 keer per dag naar de klant wordt gereden i.p.v. 4. Daardoor is het mogelijk alle routes buiten de spits te organiseren. Dit heeft onder andere een besparing op brandstofkosten en CO2-uitstoot opgeleverd.

Financiële aspecten

Slim inspelen op venstertijden kan er voor zorgen dat logistieke operaties sneller uitgevoerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld voor of na de spits te rijden kan CO2-uitstoot worden vermindert en kan op logistieke kosten worden bespaard omdat het vervoer sneller plaatsvindt.

Aanvullende informatie

Het oprekken van de venstertijden door steden heeft een efficiëntere rittenplanning tot gevolg waardoor meer zendingen en een hogere beladingsgraad per vrachtauto gerealiseerd kunnen worden. In overleg met steden zijn soms aanpassingen mogelijk. Zo heeft onderzoek bijvoorbeeld aangetoond dat het oprekken van de venstertijden van 11 naar 12 uur in Amsterdam heeft geleid tot een vermindering van 200 vrachtauto’s per dag. Dit heeft voor de steden zelf ook gunstige effecten.