PB6a-Beluchtingspompen en/of dompeldompen toepassen

Algemeen

Nummer
PB6
Bedrijfstak
Metalelektro en MKB-metaal
Activiteit
Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Toepasbaarheid

Perslucht wordt gebruikt voor badagitatie.

Blowerlucht moet schoon zijn, zodat kwaliteit niet wordt beïnvloed.

Beschrijving

Badagitatie is het in beweging brengen van de vloeistof in het bad. Het doel is een homogene temperatuur en samenstelling te bereiken. De druk van de perslucht met een luchtblower is vaak 7 of 8 bar.

Dit kan ook door perslucht met een lage druk van ongeveer 2 bar te gebruiken. Met een beluchtingspomp is het mogelijk om lucht op deze lagere druk via de borrelbuizen in te blazen. Door de lagere druk kost dit minder elektriciteit. Het verschil in benodigde energie is de energiebesparing.

De beluchtingspomp staat bij het procesbad.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Debiet is minimaal 3000 m3 per jaar. Persluchtdruk is meer dan 2 bar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.