PC1b-Twincoilsysteem (met rendement van minimaal 65%) toepassen

Algemeen

Nummer
PC1
Bedrijfstak
Metalelektro en MKB-metaal
Activiteit
Drogen van metalen

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt.

Beschrijving

Voor het drogen van metalen is het toepassen van hete lucht een veel gebruikte techniek.

Uit de afgekoelde lucht van 90°C is warmte terug te winnen om de koude buitenlucht voor te verwarmen door middel van een twincoilsysteem.

Een twincoilsysteem bestaat uit twee warmtewisselaars. Zij zijn met elkaar verbonden met een leidingsysteem met daarin een energiedrager (water/glycol-mengsel) die de warmte opneemt en afgeeft. De energiedrager wordt in dit gesloten systeem rondgepompt. Eén warmtewisselaar zit in de af te voeren ventilatielucht waar de energiedrager warmte opneemt. De andere warmtewisselaar bevindt zich in de aangezogen verse buitenlucht. Daar staat de energiedrager de warmte af aan de verse buitenlucht.

  1. De inkomende verse koude buitenlucht warmt eerst op in een twincoilsysteem tot 100 °C. Deze warmtewisselaar is met een aanvoer- en retourleiding aangesloten op de andere warmtewisselaar van het twincoilsysteem in het andere deel van de luchtbehandelingskast.
  2. De droger warmt verse buitenlucht op tot ongeveer 100°C. Bij het drogen van de producten neemt de hete lucht het vocht op en koelt daarbij af tot ongeveer 90°C. De afgekoelde en vochtige lucht blaast de droger naar buiten.
  3. Daarna zit in de luchtbehandelingskast een warmtewisselaar voor het kunnen naverwarmen van de ventilatielucht door de verwarmingsinstallatie tot de gewenste inblaastemperatuur. Deze warmtewisselaar is met een aanvoer- en retourleiding aangesloten op de verwarmingsinstallatie.

Een twincoilsysteem zit in een luchtbehandelingskast. Op de luchtbehandelingskast zijn vier kanalen aangesloten. Twee bij het deel voor de aanvoer van de ventilatielucht: voor het aanzuigen van buitenlucht en een kanaal om lucht in het gebouw te blazen. En twee bij het deel van de afvoer van de ventilatielucht: een kanaal voor het afzuigen van de ventilatielucht vanuit het gebouw en een kanaal voor afblazen naar de buitenlucht.

Een luchtbehandelingskast heeft modules. Op de zijkant van elke module staat meestal de functie. Ook is vanaf technische schematische tekeningen af te leiden uit welke onderdelen de luchtbehandelingskast bestaat (bijvoorbeeld: verwarmen, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning). Een in gebruik zijnde luchtbehandelingskast mag niet worden geopend.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Financiële aspecten

Aardgasverbruik is minder dan 170000 m3 per jaar. Debiet drooglucht is meer dan 12 miljoen m3 per jaar. Temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande drogerlucht is minimaal 85°C.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.