PC3a-Hoogrendementsbranderpijpen (HR-branderpijpen) toepassen

Algemeen

Nummer
PC3
Bedrijfstak
Metalelektro en MKB-metaal
Activiteit
Drogen van metalen

Toepasbaarheid

Conventionele branderpijpen zijn aanwezig.

Beschrijving

Een hoogrendementsbranderpijp is een modulerende brander.

Een modulerende brander regeling is vaak geplaatst in de brandersturing ofwel het brander regelsysteem. Dit systeem regelt het brandervermogen vanuit de warmtevraag. Hiermee blijft de ketel in bedrijf en verminderen de stilstand- en opstartverliezen.

Bij een traditionele aan/uit regeling werkt de brander op 100% zolang er warmtevraag is. Zonder warmtevraag gaat de brander uit, tot er weer een nieuwe warmtevraag is. Bij het opnieuw opstarten van de brander spoelt de vuurhaard 5 keer zodat er geen explosief mengsel meer in de vuurhaard is. Met het spoelen gaat energie verloren, omdat het spoelen met koude lucht gebeurt. De koude lucht warmt in de ketel op waarna het met een hoge(re) temperatuur de schoorsteen verlaat.

Het aantal stops (en dus spoelingen) is te beperken door de brander bij een lagere warmtevraag op een lagere capaciteit te laten branden. Het aanpassen van de capaciteit van de brander heet moduleren. Bij stookinstallaties kan dat door de aansturing van deze regeling met een druksensor in de ketel regelen.

Vervang daarom bij een doorloopgloeioven de conventionele branderpijpen door HR- (hoogrendements-) branderpijpen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Financiële aspecten

Aardgasverbruik is minder dan 170000 m3 per jaar. Het gasverbruik van de branders is minimaal 6000 m3 per jaar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.