PA1a-Automatische omschakeling op basis van persluchtafname toepassen

Algemeen

Nummer
PA1
Bedrijfstak
Autoschadeherstelbedrijven
Activiteit
Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Toepasbaarheid

Automatisch omschakelmodule op basis van persluchtverbruik ontbreekt.

Voldoende afvoer van vervuilde lucht voor over het schakelen naar circulatiestand.

Beschrijving

Vaak staat de luchtbehandeling boven op de spuitcabine. De kleppen voor het wisselen van ventilatie naar circulatie (en weer terug) staan vaak tussen het aanzuigkanaal, aanzuigventilator en afblaaskanaal.

Bij ventilatie blaast ‘vuile’ lucht naar buiten af. ‘Verse’ (koude) buitenlucht wordt aangezogen. Bij circulatie wordt de afgezogen lucht opnieuw ingeblazen (recirculatie).

In een spuitcabine krijgen (delen van) motorvoertuigen een laklaag. Tijdens het spuiten (en drogen) is veel ventilatie met verse buitenlucht van 20 °C nodig voor de goede arbeidsomstandigheden en voor de lakkwaliteit (de mate van glans en het harden van de lak). In de winter moet de koude verse ventilatielucht opwarmen tot deze 20 °C. Na het spuiten is nog kort afvoer van de vervuilde lucht nodig. Daarna kan de ventilatie uit of op een lager niveau draaien.

Een energiebesparing van 10% op het gasverbruik is mogelijk door een automatische omschakelmodule toe te passen. De omschakelmodule is gekoppeld aan het persluchtsysteem van de spuitcabine. Als het persluchtverbruik stopt, schakelt de omschakelmodule na enige tijd over van ventilatie naar circulatiestand. Als het persluchtverbruik begint, schakelt de module direct naar de ventilatiestand. Hierdoor werkt de spuitcabine minder uren in de ventilatiestand. Dit is de energiebesparing.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie:

  • periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen)
  • controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie
  • uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden
  • afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen
  • perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken
  • controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht
  • periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem

Financiële aspecten

Debiet tijdens ventilatie dat gecirculeerd kan worden in plaats van geventileerd is minimaal 1,2 miljoen m3 per jaar en temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande ventilatielucht is minimaal 20°C.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.