PB1a-Toepassen van verfspuiten die werken zonder perslucht (airless)

Algemeen

Nummer
PB1
Bedrijfstak
Autoschadeherstelbedrijven
Activiteit
Gebruiken van een spuitcabine

Toepasbaarheid

Er wordt een perslucht gedreven verf- of lakspuit toegepast.

Beschrijving

Een airless verfspuit is te herkennen als verfspuit zonder verfbeker. Meestal hebben airless verfspuiten maar één aansluiting op het pistool voor de toevoer van de verf.

Een verfpomp bouwt druk op om de verf of lak te vernevelen. Er is daarbij geen perslucht nodig. Een persluchtcompressor zorgt voor de perslucht. Dit kost energie. De verfpomp gebruikt minder elektriciteit dan een persluchtcompressor.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Er wordt minimaal 200 uur per jaar gebruik gemaakt van deze  spuit.

Zelfstandig moment: Ja

Natuurlijk moment: Ja