GC3a-Cascaderegeling toepassen

Algemeen

Nummer
GC3
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
Ventileren van een ruimte
frequentieregelaar-of-toerenregeling-1
frequentieregelaar-of-toerenregeling-2

Toepasbaarheid

Cascaderegeling ontbreekt.

Beschrijving

Een cascaderegeling brengt het aantal vollasturen omlaag door het afschakelen van de ventilatoren. Dit is kan als een lager ventilatiedebiet voldoende is. Een cascaderegeling is een apart onderdeel in de centrale elektrische besturingskast.

Het ontwerp van een ventilatiesysteem gaat uit van de maximale bezettingsgraad van een ruimte. Daarna wordt het maximale ventilatiedebiet bepaald. Om tocht te voorkomen kunnen er in een grote ruimte meer ventilatoren zijn. Zo is er een lagere inblaassnelheid om de lucht te verdelen. Als alle ventilatoren aan staan, zorgen zij samen voor het maximale ventilatiedebiet.

Als de bezettingsgraad wisselt en alle ventilatoren steeds aan staan, komt er onnodig veel koude lucht het gebouw binnen. De verwarmingsinstallatie moet de koude lucht opwarmen. Door de ventilatie af te stemmen op de bezettingsgraad, vindt minder onnodige ventilatie plaats. Er moet nu minder koude lucht worden opgewarmd. Dit bespaart energie. De cascaderegeling schakelt bij een lagere bezettingsgraad één of meer ventilatoren helemaal uit. Ook dit leidt tot energiebesparing, omdat de ventilatoren minder elektriciteit gebruiken. Sturing vindt plaats op basis van tijd, CO2 –gehalte en/of aanwezigheidsdetectie.

Op de technische tekening is te zien of er sprake is van een cascaderegeling.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Bruto vloeroppervlak is meer dan 300 m2.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.

Aanvullende informatie

In gezondheidszorggebouwen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of gelijk aan 1,05, of gezondheidszorggebouwen met een bouwjaar vanaf 2003 of later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen.

Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.