GC4b-Warmtewiel toepassen

Algemeen

Nummer
GC4
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
Ventileren van een ruimte

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt.

Beschrijving

Een warmtewiel wint tot wel 80% warmte terug uit de uitgaande ventilatielucht. Bij een warmtewiel is het nodig dat de lucht aan- en -afvoer mechanisch is: een gebalanceerd ventilatiesysteem. Bij een gebalanceerd ventilatiesysteem is er een luchtbehandelingskast. In de luchtbehandelingskast zit het warmteterugwinsysteem om de warmte terug te winnen.

Een luchtbehandelingskast behandelt in een deel de aanvoer van de ventilatielucht, in het andere deel de afvoer van de ventilatielucht. Deze twee delen staan tegen elkaar aan of is als één luchtbehandelingskast uitgevoerd.

de luchtbehandelingskast heeft aansluitingen voor vier kanalen. Twee bij het deel voor de aanvoer van de ventilatielucht: voor het aanzuigen van buitenlucht en een kanaal om lucht in het gebouw te blazen. En twee bij het deel van de afvoer van de ventilatielucht, een kanaal voor het afzuigen van de ventilatielucht vanuit het gebouw en een kanaal voor afblazen naar de buitenlucht.

Een warmtewiel is een ronddraaiend metalen wiel (een rotor) bestaande uit lamellen of kleine buizen. Het warmtewiel staat in beide delen van de luchtbehandelingskast. Zo gaat de lucht die het uit het gebouw gaat door de ene helft van het wiel. Tegelijk gaat de aangezogen buitenlucht door de andere helft van het wiel. De warme afvoerlucht draagt warmte over aan het metalen wiel. Doordat het wiel draait komen de warme metalen lamellen van het wiel in de aangezogen koude verse buitenlucht en staat daar de warmte af. De verse ventilatielucht verwarmt zo vast voor.

De verwarmingsinstallatie hoeft de ventilatielucht minder te verwarmen, dat is een besparing op het energieverbruik van de verwarmingsinstallatie.

Een in gebruik zijnde luchtbehandelingskast moet dicht blijven.

Een luchtbehandelingskast heeft een modulaire opbouw. Op de zijkant van elke module staat meestal de functie. Ook is vanaf technische schematische tekeningen af te leiden wat de functie van de luchtbehandelingskast is (bijvoorbeeld: verwarmen, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning).

Om de functies te herkennen van de verschillende delen van de luchtbehandelingskast, is hieronder een gebruikelijke opbouw opgenomen voor het deel dat de buitenlucht aanzuigt en het gebouw inblaast.

Het kanaal met de aangezogen koude verse buitenlucht heeft vaak een zwarte isolatie om condensvorming tegen te gaan. De luchtbehandelingskast heeft meer warmtewisselaars om de ventilatielucht te conditioneren. In volgorde van luchtstroming:

  1. Het warmtewiel voor het verwarmen van de verse koude buitenlucht.
  2. Daarna heeft de luchtbehandelingskast een warmtewisselaar voor het kunnen naverwarmen van de ventilatielucht door de verwarmingsinstallatie tot de gewenste inblaastemperatuur. Deze warmtewisselaar is met een aanvoer- en retourleiding aangesloten op de verwarmingsinstallatie.
  3. Als er ventilatieluchtkoeling is, dan is er een warmtewisselaar met een aanvoer- en retourleiding op de koelinstallatie. Onder deze warmtewisselaar staat een opvangbak voor condenswater met een aansluiting op het riool. De afvoerleiding is zichtbaar.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja, als aardgasverbruik minimaal 1 miljoen m3 per jaar is.

Natuurlijk moment: Ja.

Aanvullende informatie

In gezondheidszorggebouwen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of gelijk aan 1,05, of gezondheidszorggebouwen met een bouwjaar vanaf 2003 of later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen.

Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.