FA6b-Rookgascondensor toepassen (bijvoorbeeld voor voorverwarmen van suppletiewater)

Algemeen

Nummer
FA6
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
warmtewisselaar-3
warmtewisselaar-4

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt voor rookgassen.

Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een warmteterugwinsysteem in te bouwen.

Beschrijving

Bij een rookgascondensor gaat het om een directe warmtewisselaar in het rookgaskanaal waarmee het lage temperatuurwarmte terugwint uit de rookgassen. De warmtewisselaar kan naast de ketel staan of in het rookgaskanaal zitten. De condensor zit achter de economizer in het rookgaskanaal.

Bij de verbranding van aardgas met lucht ontstaan rookgassen waar waterdamp in zit. Met een rookgascondensor (een type warmtewisselaar) is de warmte uit de waterdamp terug te winnen door deze waterdamp te laten condenseren. Condensatie van de waterdamp in de rookgassen vindt plaats bij temperaturen onder de ongeveer 55°C (dauwpunt). De vrijkomende warmte is in te zetten bij andere bedrijfsprocessen, of als voorverwarming van voedingswater. De ketel hoeft dan minder te stoken. Dit is de energiebesparing.

Een rookgascondensor werkt als een natte gaswasser, waarmee het de laatste warmte uit de rookgassen haalt. In de condensor vernevelt koud water (ca. 20 °C) in de rookgassen. Als het water in contact komt met de rookgassen warmt het op. Het valt als warmer water neer (45 °C) neer en is klaar voor gebruik.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking:

  • controleren instellingen bedrijfstijden
  • controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren)
  • controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers)
  • controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging)
  • periodiek onderhouden van de stookinstallatie
  • verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 oC
  • controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmte-afgifte

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.