FA6c-Luvo (luchtvoorverwarmer) toepassen

Algemeen

Nummer
FA6
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt voor rookgassen.

Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een warmteterugwinsysteem in te bouwen.

Beschrijving

Een luchtvoorverwarmer (verwarmen van verbrandingslucht) is een warmtewisselaar die verse branderlucht voorverwarmt. De warmtewisselaar kan naast de ketel staan of in het rookgaskanaal zijn ingebouwd. Vaak na de economizer.

Buitenlucht is op jaarbasis gemiddeld ongeveer 17°C en in het stookseizoen ongeveer 5°C. De brander zuigt van buiten de verbrandingslucht aan. Door deze lucht te voorverwarmen, stijgt het rendement van de verbranding. De stookinstallatie hoeft minder te stoken voor de verwarming van de verbrandingslucht. Dit is de energiebesparing.

Bij kleine installaties is de luchtvoorverwarmer twin-coil of een water/lucht warmtewisselaar. Deze bestaat uit twee met elkaar verbonden warmtewisselaars met een circulerend medium (water/glycol/olie). Het medium draagt warmte over van de rookgassen naar de branderlucht. Eén warmtewisselaar zit in het rookgaskanaal en de andere in het branderluchtkanaal.

Bij de grotere stoominstallaties is de luchtvoorverwarmer een lucht/lucht-warmtewisselaar. De branderlucht gaat door een warmtewisselaar die in het rookgaskanaal zit voordat het naar de brander in de ketel gaat.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking:

  • controleren instellingen bedrijfstijden
  • controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren)
  • controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers)
  • controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging)
  • periodiek onderhouden van de stookinstallatie
  • verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 oC
  • controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmte-afgifte

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.