FD1a-Rook- en/of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie toepassen

Algemeen

Nummer
FD1
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
Bereiden van voedingsmiddelen

Toepasbaarheid

Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbreekt.

Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.

Beschrijving

het fornuis in een grootkeuken heeft een afzuiginstallatie met een capaciteit van ongeveer 10.000 m3 in een uur. De installatie zuigt tijdens de gebruikstijden steeds warme (of in de zomer, gekoelde) binnenlucht af en blaast die naar buiten. Het is het best als de grootkeuken op een lichte onderdruk staat. Zo is er minder verspreiding van geur uit de grootkeuken naar andere delen van het gebouw.

De luchttoevoer is mechanisch via een toevoerkanaal, of via natuurlijke ventilatie door roosters, deuren, naden en kieren of beide. Bij een mechanische toevoer van ventilatielucht wordt vaak de koude buitenlucht verwarmd om comfortklachten in de grootkeuken te voorkomen. De ruimteverwarmingsinstallatie verwarmt de net aangezogen lucht als dat nodig is.

Tijdens de gebruikstijden is het fornuis niet steeds helemaal in gebruik. Er is dan niet steeds een maximale afvoer van de warme binnenlucht nodig. Rook- of dampdetectieapparatuur meet de vervuiling van de lucht en geeft een seintje aan de regelapparatuur. Als de lucht te veel vervuiling heeft, is er meer ventilatie nodig. De regelapparatuur regelt het toerental van de frequentiegeregelde motoren van de afzuiginstallatie naar een hoger toerental. Als ze er zijn, ook de motoren van de mechanische toevoer. Bij een lager toerental zuigt de afzuiginstallatie minder binnenlucht af.

De besparing van energie komt door:

 • De verwarmings- of koelinstallatie gebruikt minder energie om het gebouw op de gewenste binnentemperatuur te houden.
 • De elektromotoren van de afzuiginstallatie gebruiken bij een lager toerental minder elektriciteit.

Rook- en/of dampdetectieapparatuur voor afzuigingen bestaat uit één of meer sensoren of ‘cellen’ in de afzuiginstallatie. Deze staan in verbinding met een regelmodule van de frequentieregeling van de ventilator. De toerentalverandering van de afzuiging is meestal goed hoorbaar en voelbaar. Sensoren voor automatische rook- en/of dampdetectie zijn vaak moeilijk met het blote oog te zien. Wel zijn er meestal extra toetsen of instellingen op het bedieningspaneel van de afzuiginstallatie te vinden.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.