FF3a-Waterbehandeling door middel van omgekeerde osmose

Algemeen

Nummer
FF3
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie
waterbehandeling

Toepasbaarheid

Er is geen waterbehandeling aanwezig.
Spui is meer dan 10%.

Beschrijving

Schoon ketelvoedingswater zorgt voor een energiebesparing. Met zuiver water is er minder afzetting van ketelsteen en is minder spui nodig.

Ketelsteen ontstaat aan de wanden van de ketel als er veel verontreinigingen in het water zitten. Vooral calcium- en magnesiumionen. De warmte-overdracht is door ketelsteen minder. Het voorkomen van ketelsteen verhoogt de warmte-overdracht. De stookinstallatie hoeft minder warmte toe te voeren. Dit is de energiebesparing.

Delen van dit ketelsteen bezinken, net als andere verontreinigingen. Daarom is een regelmatige spui nodig om de verontreinigingen te verwijderen. Met suppletiewater vult het gespuide water aan. Dit verse water moet ook worden opgewarmd. Met zuiver water is er minder spui nodig, dus minder suppletiewater, dus minder water om op te warmen. Dit is de energiebesparing.

Zuiver water is te maken met osmose. Osmose is filtratie met een membraan. Het water gaat van een hoge naar een lage concentratie (diffusie) totdat de concentratie gelijk is. Het membraan laat wel de vloeistof door maar niet de opgeloste stoffen. Daarom heet het membraan ook een halfdoorlatend membraan.

Als de druk op het membraan aan de andere kant hoog genoeg is, stopt het proces. Door met een pomp de vloeistof onder druk te zetten, gaat de vloeistof toch door het membraan. Ook al is de concentratie van opgeloste stoffen gelijk of zelfs hoger aan de andere kant van het membraan.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie:

  • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat).
  • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
  • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
  • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
  • Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling.
  • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Financiële aspecten

Stoominstallatie is volcontinu in bedrijf.
Gasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.