FL4a-Warmteterugwinning uit spoelwater (thermisch) spoelbufferkelder toepassen

Algemeen

Nummer
FL4
Bedrijfstak
Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Activiteit
In werking hebben van een zwembassin
warmtewisselaar-8
warmtewisselaar-7

Toepasbaarheid

Er is geen warmteterugwinning aanwezig in zwembad.

Spoelwaterbufferkelder van tenminste 55 m` is aanwezig.

Beschrijving

Voor fysieke reiniging van het zwembadwater perst een pomp het zwembadwater door een zandpakket (zandfilter). Het zandfilter filtert huidschilfers en andere kleine verontreinigingen uit het water. Haren en grotere verontreinigingen filtert de haarvanger uit het zwembadwater. Na een tijd slibt het zandfilter dicht door de vervuiling.

Het filter is schoon te maken door zwembadwater in omgekeerde richting door het zandfilter te persen. Het verontreinigde water (in vaktaal: spoelwater) is niet meer geschikt als zwembadwater. Het spoelwater wordt afgevoerd naar een bufferkelder. Zwembaden lozen daarna vanuit de bufferkelder het spoelwater naar het riool. Opnieuw gebruiken als spoelwater bij de toiletten kan natuurlijk ook. Een andere manier is hergebruiken via een reverse-osmose-installatie. Het spoelwater heeft meestal een temperatuur van ongeveer 30°C.

In een zwembad is per bezoeker ongeveer 30 liter vers leidingwater (in vaktaal: suppletiewater) nodig. Dit door het verdampen van het zwemwater, de uitsleep door baders en het lozen van het spoelwater. Het verse suppletiewater heeft meestal een temperatuur van ongeveer 10°C. Een verwarmingsinstallatie verwarmt het suppletiewater op tot ongeveer 30°C alvorens het in het zwembad te pompen.

Door een warmteterugwinsysteem toe te passen is warmte uit het spoelwater nuttig in te zetten voor het verwarmen van het suppletiewater. Het warmteterugwinsysteem bestaat uit een warmtewisselaar in of vlakbij de bufferkelder.

De warmtewisselaar heeft leidingen voor vers suppletiewater. Het verse en nog koude suppletiewater gaat eerst door de warmtewisselaar. Het suppletiewater warmt in de warmtewisselaar op tot boven de 20°C. De verwarmingsinstallatie warmt het suppletiewater daarna verder op tot de gewenste temperatuur. De nuttig ingezette warmte uit de warmtewisselaar hoeft de verwarmingsinstallatie niet meer op te wekken. Dit levert een besparing op het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie.

Warmtewisselaars zijn in verschillende in verschillende vormen te koop. Bij verontreinigingen in het water is een buiswarmtewisselaar (water-water-warmtewisselaar) een veel toegepaste variant. Het spoelwater en verse suppletiewater kunnen niet met elkaar in aanraking komen. De kunststof of rvs-buis geleidt de warmte van het ene naar het andere medium.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie:

  • Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming.
  • Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand:

  • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand
  • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal
  • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.