GA1a-Slimme meter met een energieverbruiks- manager toepassen voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte

Algemeen

Nummer
GA1
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem
energieregistratie-en-bewakingssysteem

Toepasbaarheid

Elektriciteit- en gas- en/of warmtemeters die op afstand kunnen worden uitgelezen (de zogenaamde slimme meters) ontbreken.

Beschrijving

Voor het gebouw geldt: Jaarlijkse warmteverbruik is meer dan 25.000 m3 (a.e.), jaarlijkse elektriciteitsverbruik is meer dan 88.000 kWh of een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.

Doelmatig beheer en onderhoud

Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen:

  • Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energieverbruiken en het analyseren van de afwijkingen
  • Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energieverbruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen.

Aanvullende informatie

Het is van belang dat binnen de organisatie een verantwoordelijke voor de monitoringgegevens is aangewezen. Deze verantwoordelijke rapporteert regelmatig over het energieverbruik binnen de organisatie.

Op de website van RVO staat meer informatie over een Energieregistratie- en bewakingssysteem:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieregistratie-en-bewakingssysteem-ebs