GC3b-Toeren gestuurde frequentieregelaars met difuusinblaas om luchtdebiet op basis van vocht en temperatuur te beperken toepassen

Algemeen

Nummer
GC3
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
Ventileren van een ruimte

Toepasbaarheid

In zwembad is 100% ventilatie met twincoil als warmteterugwinning aanwezig.
Motoren geschikt voor toerenregeling en extra regeling luchtdichte constructie zijn aanwezig.

Beschrijving

In een zwembad verdampt water. Bij een te hoge luchtvochtigheid is afvoer van de vochtige lucht gewenst. De luchtbehandelingskast van het zwembad zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht, afvoer van vochtige lucht en het verwarmen van de in te blazen lucht in het zwembad.

Luchtbehandelingskast

De luchtbehandelingskast van het zwembad zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht, afvoer van vochtige lucht en het verwarmen van de in te blazen lucht. De lucht die naar buiten gaat, warmt de binnengaande lucht op. De luchtbehandelingskast blaast de afgezogen binnenlucht naar buiten. De luchtbehandelingskast zuigt verse buitenlucht aan en blaast deze het zwembad in.

De luchtbehandelingskast van het zwembad zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht, afvoer van vochtige lucht en het verwarmen van de in te blazen lucht. De lucht die naar buiten gaat, warmt de binnengaande lucht op. De luchtbehandelingskast blaast de afgezogen binnenlucht naar buiten. De luchtbehandelingskast zuigt verse buitenlucht aan en blaast deze het zwembad in.

Een in gebruik zijnde luchtbehandelingskast moet dicht blijven. De luchtbehandelingskast heeft vier kanalen. Het kanaal met de aangezogen koude buitenlucht is meestal geïsoleerd om condensvorming tegen te gaan. Meestal staat op de zijkant van elke module wat de functie is. Als aan de buitenkant van de luchtbehandelingskast niet staat welke modules het heeft, dan is dit op de installatietekening te zien. De modules zijn verwarmen, recirculeren, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning.

Warmtepomp

Het verdampen van het zwemwater en het vocht in de toegevoerde ventilatielucht dragen bij aan de vochtigheidsgraad. Met een elektrische warmtepomp is de aangezogen verse buitenlucht te ontvochtigen (Hemmes-principe). De warmtepomp heeft een koelelement en staat de warmte af in een warm element. Op het koele element condenseert het vocht uit de buitenlucht. het warmte-element verwarmt daarna de droge buitenlucht.

Door deze ontvochtiging kan het ventilatiedebiet in ongeveer 70% van de tijd ongeveer 40% minder worden.

De warmtepomp zit voor de warmtewisselaar in het aanzuigkanaal van de verse buitenlucht. Het warme- en het koude-element zijn warmtewisselaars met daarin koudemiddel. De warmtewisselaars hebben vinnen voor een hoge koude en warmteoverdracht. De schroefcompressor is meestal rechtopstaand en helemaal geïsoleerd uitgevoerd.

Frequentieregeling

Met een frequentieregeling is de capaciteit van de ventilator steeds in lijn met het gewenste debiet. Door de lagere frequentie is het toerental van de pomp ook minder.

Het verlagen van het toerental en het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) is een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren. Voorbeeld: een 20% lager toerental levert ongeveer 50% besparing op het elektriciteitsverbruik.

De frequentieregeling kan op de elektromotor zitten, in de schakelkast of in de dicht bij van de elektromotor (in of tegen de luchtbehandelingskast). In het geval van een externe of opbouw frequentieregelaar is vaak op een scherm de actuele frequentie te zien.

Een debietregeling kan op een gebouwbeheersysteem zijn aangesloten.

Diffuus inblazen

Ingeblazen lucht verspreidt zich moeilijk omdat bij het inblazen de warme lucht een in verhouding koude stroom binnenlucht meeneemt. In vaktaal het ventilatievoud; hoe meer koude lucht hoe hoger het ventilatievoud. Door diffuus in te blazen is het  ventilatievoud lager en verspreid de lucht zich beter in de ruimte. Dit kan door de lucht pulserend met overbrengen de ruimte in te brengen. Bij normale ventilatie is de stroming laminair en ontstaat er tocht en temperatuurverschillen. Nu verdeelt de lucht zich gelijkmatiger en komt in alle hoeken van de ruimte. Er is minder verwarming nodig.

Temperatuur- en vochtmeter

Door op temperatuur en vocht te regelen is een verlaging van het debiet tot 50% mogelijk. Het ontwerp is op het maximale debiet. Dat is niet altijd nodig. Door het vochtgehalte en temperatuur te meten en af te voeren wat nodig is, kan het debiet omlaag.

Bij een lager debiet zuigt de luchtbehandelingskast minder buitenlucht aan die door het verwarmingselement moet worden verwarmd. Dat is een besparing op het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie. Het energieverbruik van de ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem
  • filters luchtkanalen tijdig vervangen
  • periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars
    verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn
  • zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
    controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Aanvullende informatie

In gebouwen met een zwembad met minimaal een energielabel A met een energie- index kleiner dan of gelijk aan 0,7 of gebouwen met een bouwjaar van 2015 of later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal of tennishal, gelden ook boven- staande eisen voor zwembaden. Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.