GE1a-Scheiding tussen aan te zuigen (buiten)lucht en afgegeven lucht vanuit koelinstallatie aanbrengen

Algemeen

Nummer
GE1
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
Koelen van een ruimte

Toepasbaarheid

Gescheiden luchtaanzuiging van koelinstallatie  ontbreekt.

Beschrijving

Voor het afkoelen van koelruimtes wordt er binnen- of buitenlucht aangezogen. De koelmachine koelt deze. Door koude lucht aan te zuigen is minder koelvermogen nodig. De koelmachine moet namelijk minder hard werken om de lucht te koelen. Dit bespaart energie.

De lucht die de koelmachine afgeeft aan de omgeving is warm. Want deze lucht heeft warmte opgenomen uit de te koelen ruimte. Door deze uitgaande warme lucht te scheiden van de aan te zuigen lucht, is verzekerd dat niet de zojuist opgewarmde lucht weer wordt aangezogen.

Ingaande lucht is te herkennen aan een aanzuigkanaal die van buiten komt of van een onverwarmde ruimte. Uitgaande lucht is te herkennen aan een afblaaskanaal waar warme lucht uit komt.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling:

  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken
  • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.