FD7b-Verdampingskoeler(s) via bypass toepassen.

Algemeen

Nummer
FD7
Bedrijfstak
Commerciële datacenters
Activiteit
In werking hebben van een serverruimte
vrije-koeling-serverruimte-1
vrije-koeling-serverruimte-2

Toepasbaarheid

Als zaalkoelers met water of een ander niet-vorstbestendig koelmiddel werken, dan vrije koeling in een gescheiden vorstbestendig circuit opnemen en platenwarmtewisselaars en pompen opnemen zodat koelers vorstbestendig kunnen opereren.

Compressiekoelinstallatie verzorgt de volledige koeling in de situatie met gescheiden koude en warme gangen.

Compressie- koelinstallatie met seizoensgemiddelde COP van maximaal 2,5. Temperatuur in koelsysteem en buitenklimaat moeten minimaal 80% vrije koeling mogelijk maken.

Beschrijving

De serverruimte is te koelen met koude buitenlucht. Dit heet vrije koeling. De hoeveelheid koeling hangt af van het aantal draaiuren en temperaturen die mogelijk zijn in de water- of luchtsystemen.

Een centrale elektrische compressiekoelmachine wekt de koude op en staat deze af aan een koudwaternet. Het koudwaternet staat de koude af aan zaalkoelers in de serverruimte.

De vrije koeler (droge-, verdampings- en hybride koelers) koelen de retour van het koudwaternet en zijn de voorkoeler. Het retourkoelwater gaat dan eerst door een bypass. De elektrische koelmachine koelt het koudwaternet na tot de gewenste temperatuur. De elektrische koelmachine hoeft de koude die de vrijekoelers aan het koudwaternet afgeven niet op te wekken. Dit zorgt voor een besparing op het elektriciteitsverbruik van de koelmachine.

Door de warmtewisselaar aan de buitenkant te bevochtigen en te laten verdampen, koelt het water. Een ventilator blaast de koude buitenlucht langs de warmtewisselaar voor maximale afkoeling van het koelwater. Deze zit in de bypass.  De warmtewisselaar met de ventilator is de droge koeler.

Voor het verdampen neemt het vocht warmte op van het koelwaternet waardoor het water afkoelt. De koelmachine hoeft nu minder koude te leveren. Dit is de energiebesparing.

Het koelmedium in het koelwaternet moet een glycol/water-oplossing zijn (of vergelijkbaar) omdat deze buiten staat en kan bevriezen. Als het (bestaande) koelwaternet alleen uit water bestaat is een extra platenwarmtewisselaar, een extra circuit (met water/glycol-mengsel) met een pompinstallatie nodig.

Een verdampingskoeler heeft meestal een buizenwarmtewisselaar met koelvinnen (een lucht/water warmtewisselaar) met daarnaast of daarboven een ventilator. Deze staat buiten. De verdampingskoeler heeft een aansluiting op het leidingwaternet.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling:

 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja