FE2b-Retourleiding naar ontgasser van stoomketel toepassen voor condensaat.

Algemeen

Nummer
FE2
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

Toepasbaarheid

Warmteterugwinsysteem ontbreekt voor condensaat.

Condensaat mag niet verontreinigd zijn.

Beschrijving

Als stoom afkoelt, condenseert een deel van de stoom. Omdat dit condensaat in een stoomleiding ongewenst is, wordt het afgevoerd door condenspotten. Wanneer stoom in een proces is gebruikt, kan het als condensaat terug naar de ketel. Dit condensaat heeft een hoge energie-inhoud en kan weer opnieuw als voedingswater voor de ketel gebruikt worden. Het opnieuw gebruiken van het condensaat en de warmte die hierin zit is de energiebesparing. De stookinstallatie moet nu namelijk minder warmte leveren.

Een retourcondensaatleiding gaat van een proces en/of een condenspot naar de ontgasser of de ketelvoedingswatertank. De retourcondensaatleiding kan ook naar een warmtewisselaar gaan en daarna naar de ontgasser of de ketelvoedingswatertank.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie:

  • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat).
  • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
  • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
  • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
  • Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling.
  • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Financiële aspecten

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, als stoomgebruiker (waarbij het condensaat verloren gaat) wordt gemodificeerd, of stoom- en condensaatleidingnet voor meer dan 50% wordt gewijzigd.