PA2a-Energiemonitor toepassen bij spuitgietmachine. Procesparameters van spuitgietmachine zodanig instellen, dat bij gelijkblijvende productkwaliteit de spuitgietmachine minimaal energiegebruik heeft.

Algemeen

Nummer
PA2
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof
energiemonitor-spuitgietmachine

Toepasbaarheid

Energiemonitor bij spuitgietmachine ontbreekt.

Beschrijving

In software van de spuitgietmachine kan de energiemonitor al zitten. Ook kan het een klein 'los' meetapparaat zijn dat in verbinding staat met de spuitgietmachine.

De parameters van de processtappen hangen af van het materiaal en de grootte en de vorm van het product. Een energiemonitor meet voor iedere processtap (injectietijd, nadruktijd, koeltijd en bewegingstijden) het energiegebruik. De instellingen van de procesparameters zijn zo dat bij gelijkblijvende productkwaliteit de spuitgietmachine een minimaal energiegebruik heeft. Bijvoorbeeld de sluitkracht van de machine.

In de offerte of de technische tekening is te zien of er een energiemonitor per processtap is.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud
  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken
  • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Vermogen spuitgietmachine is minimaal 50 kW.

Bedrijfstijd spuitgietmachine is minimaal 3.000 uur per jaar.

Maximale druk van spuitgietmachine is hoger dan benodigde druk voor sluiten van de matrijs.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.