PB1a-Isolatie afgewerkt met beplating toepassen (Rc-waarde is minimaal 5 [m2K/W]).

Algemeen

Nummer
PB1
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber

Toepasbaarheid

Isolatie om zoutbad ontbreekt of is slecht.

Beschrijving

Bij het maken van rubberproducten vindt vulkanisatie plaats. Bij de vulkanisatie verbinden de polymeerketens zich in de zogenaamde netwerkomgeving. Het materiaal verandert van zacht en plastisch naar sterk en elastisch. Voor vulkanisatie zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met een zoutbad. In een zoutbad vindt de vulkanisatie plaats na de vormgeving. Voor de vulkanisatie staat het zout (met een temperatuur van 180° tot 240°C) warmte af. Door de hoge temperatuur van het zoutbad vindt warmteverlies naar de omgeving plaats. Door de wanden van het bad te isoleren is er minder warmteverlies (door straling) plaats. Een geïsoleerd zoutbad heeft een lager energiegebruik. De warmte-opwekker (meestal de stookinstallatie) moet nu minder warmte opwekken, dit is de energiebesparing.

De isolatie is te herkennen aan de dikke wand van het zoutbad, die vaak afgewerkt is met beplating. Bij de vulopening is de dikte van de wand te zien. Het zoutbad staat achter de extrusielijn.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen:

 • Controleren op en het dichten van naden en kieren.
 • Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren.
 • Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand.
 • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal.
 • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.