PB2a-Isolatie afgewerkt met beplating of isolatiematrassen toepassen.

Algemeen

Nummer
PB2
Bedrijfstak
Rubber- en kunstofindustrie
Activiteit
Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber

Toepasbaarheid

Isolatie is beschadigd en/of beplating ontbreekt.

Beschrijving

Bij het maken van rubberproducten vindt vulkanisatie plaats. Bij de vulkanisatie verbinden de polymeerketens zich in de zogenaamde netwerkomgeving. Het materiaal verandert van zacht en plastisch naar sterk en elastisch. Voor vulkanisatie zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met een autoclaaf. Bij een autoclaaf vindt de vulkanisatie plaats na de vormgeving. Voor de vulkanisatie staat het product onder hoge druk en temperatuur in de autoclaaf. Door de hoge temperatuur van de autoclaaf gaat warmte naar de omgeving. Door de autoclaaf te isoleren is er minder warmteverlies (door straling). De warmte-opwekker (meestal de stookinstallatie) moet nu minder warmte opwekken, dit is de energiebesparing.

In de zomer zorgt de afgifte van warmte juist voor een hoge warmtebelasting. Hierdoor kan meer koelvermogen nodig zijn.

Isolatie met beplating kan ook en is te herkennen aan de dikkere wand bij de vulopening. Het isolatiemateriaal moet bestand zijn tegen de hoge temperatuur van de autoclaaf. Bijvoorbeeld glaswol of steenwol.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen:

 • Controleren op en het dichten van naden en kieren.
 • Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren.
 • Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand.
 • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal.
 • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Financiële aspecten

Bedrijfstijd autoclaaf is minimaal 250 uur per jaar.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.