FA2a-Spaardouchekoppen toepassen

Algemeen

Nummer
FA2.
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emmissie naar de lucht)

Toepasbaarheid

Conventionele douchekoppen zijn aanwezig.

Beschrijving

Door kleinere en meer uitstroomopening is de hoeveelheid water die door de spaardouchekop stroomt kleiner. Dit komt door de hogere weerstand. Door de hogere druk zijn de kleinere stralen krachtiger. Het douchecomfort is hetzelfde als bij een gewone douchekop.

Een spaardouchekop geeft maximaal 6 liter water in een minuut in plaats van 9 liter in een minuut of meer. Er zijn zelfs spaardouchekoppen die ongeveer 4 liter in een minuut geven. Voor een douchebeurt is dan minder warm water nodig. De warmte-opwekker moet nu minder wartme leveren. Dit is de energiebesparing. Ook bespaart het drinkwater.

Een spaardouchekop is te herkennen aan de nauwe kunststof sproeiers. Met een opvangbak en horloge is de hoeveelheid water die de douchekop in een minuut geeft makkelijk te meten.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening:

  • Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen
  • Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.