FA2b-Afgiftetijd met drukknop beperken

Algemeen

Nummer
FA2.
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emmissie naar de lucht)
drukknop-douche-1
drukknop-douche-2

Toepasbaarheid

Drukknop ontbreekt.

Beschrijving

Er zijn mechanische en elektronische douchedrukknoppen. De mechanische drukknop werkt met een veer. Door de knop in te duwen opent de toevoer en spant de veer aan. In ontspannen staat sluit te toevoer.

Bij de elektronische vorm heeft een tiptoets. Met de tiptoets opent een magneetklep de toevoer van het warm water. Na een tijdsperiode van 30 of 60 seconden sluit de magneetklep de toevoer. De elektronische drukknoppen zijn ook te koop met een 72-uurs spoelregeling. De klep opent dan iedere 72 uur als de douche niet gebruikt is.

Het gebruik van een drukknop leidt tot minder warm gebruik van warm water door minder lange douchbeurten en het minder onnodig aan staan. Het lagere gebruik van warm water leidt tot een besparing op de opwekking van warmte (en op het drinkwater). De warmte-opwekker (meestal de stookinstallatie) hoeft deze warmte nu niet meer te leveren.

Een mechanische drukknop is vaak een metaalkleurige ronde knop die met de hand is in te drukken. Bij het indrukken, gaat de knop ‘de muur in’ naar een andere stand en daarbij is een lage weerstand voelbaar. Een elektronische drukknop is vaak een metaalkleurige ronde vlakke plaat met in het midden een tiptoets (de sensor). Op de tiptoets kan een douche-icoon te zien zijn. Aan de achterkant van de douche zit een 24V systeem voor aansturing van de magneetklep. De elektronische doucheknoppen kunnen zijn aangesloten op een centrale elektronische ‘spoelkast’.

In het geval van meer douches kan de drukknop ook op een centrale plaats zitten in plaats van iedere douche een eigen drukknop.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening:

  • Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen
  • Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk  moment: Ja.