FE1a-Badwatercirculatiepompen met frequentie- en tijdschakelaar voor optimalisatie werkpunt buiten gebruikstijden toepassen

Algemeen

Nummer
FE1
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
In werking hebben van een zwembassin

Toepasbaarheid

In zwembad is conventionele circulatiepomp aanwezig.

Circulatiepomp is geschikt voor sturing met een frequentieregelaar en 100% overstroomgoot.

Beschrijving

Het zwembad heeft voor de fysieke en chemische reiniging en verwarming van het zwembadwater een circulatievoorziening. Een pomp perst voor de fysieke reiniging het zwembadwater door een zandpakket het zwembad in. Hoe vuiler het filterpakket hoe meer weerstand en hoe hoger de druk zal zijn om dezelfde hoeveelheid per tijdseenheid (debiet) zwembadwater te circuleren. Regelmatig terugspoelen van het filter zal de benodigde druk verminderen.

Het ontwerp van de pomp is voor een maximale druk. Door op de elektromotor een frequentieregelaar met toerenregeling te plaatsen, kan de pomp met een gelijkmatig debiet draaien. De druk neemt dan wel toe. Bij een lagere druk neemt de elektromotor een lager elektrisch vermogen op. Dat is een besparing op het elektriciteitsverbruik van de pomp.

De aanpassing van het toerental hangt af van de frequentie van de elektrische stroom van de elektromotor van de circulatiepomp. Frequentieregelingen zijn voor elk gewenst vermogen leverbaar en zijn vaak geïntegreerd in de pomp. De frequentieregeling kan ook op de elektromotor zitten, in de schakelkast of in de dicht bij de elektromotor. In het geval van een externe frequentieregelaar is vaak op een scherm de frequentie van dat moment te zien.

Een extra voordeel is: iedere keer dat een gewone pomp start, bouwt deze tijdens een korte tijd druk op. Korte tijd gebruikt de pomp dus elektriciteit zonder levering van productie. Een frequentiegeregelde pomp heeft minder start- en stopmomenten, met minder onnodig elektriciteitsverbruik. Een frequentiegeregelde pomp bouwt niet een onnodig hoge druk in de leidingen op. Hierdoor neemt de schade aan kleppen af als de kans op geruis in de leidingen (te hoge watersnelheid).

Een tijdschakelaar voorkomt het onnodig aan staan van de pomp. Omdat de pomp buiten gebruikstijden geen elektriciteit gebruikt, bespaart dit energie. De tijdschakelaar kan een losse schakeling zijn of in het systeem zijn geïntegreerd.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie:

  • Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming.
  • Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand:

  • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand
  • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal
  • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.