FE2a-Bassinwanden zijn niet geïsoleerd

Algemeen

Nummer
FE2.
Bedrijfstak
Sport en recreatie
Activiteit
In werking hebben van een zwembassin

Toepasbaarheid

In zwembad ontbreekt isolatie bassinwanden.

Bassinwanden zijn eenvoudig bereikbaar en installaties in de aanliggende ruimten zijn geïsoleerd.

Beschrijving

Onder en naast het zwembassin is een vrije ruimte. In deze ruimte staan de installaties voor het reinigen en verwarmen van het zwembadwater. Er is warmteverlies als de temperatuur van de bassinwand hoger is dan die van de aanliggende ruimten. Dit warmteverlies kan komen door straling en convectie. Door de hogere temperatuur van de wand straalt de wand warmte naar objecten in de ruimte en (beton)wanden van de technische ruimten. Door de hogere temperatuur van de wand is er ook convectie: warmteoverdracht van de wand naar de binnenlucht van de aanliggende ruimte.

Door het warmteverlies is de binnenkant van de bassinwand redelijk koud waardoor het zwembadwater afkoelt. De verwarmingsinstallatie verwarmt het zwembadwater op tot de gewenste temperatuur. Door de bassinwanden te isoleren is de temperatuur aan de binnenkant van het zwembassin hoger. Het zwembadwater koelt minder af. De verwarmingsinstallatie gebruikt minder energie om het zwembadwater op temperatuur te houden. Dit is de besparing.

Veel gebruikte isolatiematerialen zijn PUR-schuim, geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) en glas- of steenwol. De isolatie kan bestaan uit platen of dekens, maar opspuiten kan ook.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie:

  • Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming.
  • Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand:

  • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand
  • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal
  • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.