GA1a-Slimme meter met een energieverbruiksmanager toepassen voor elektriciteit, aardgas (a.e.) en/of warmte

Algemeen

Nummer
GA1
Bedrijfstak
Hotels en restaurants
Activiteit
Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem
energieregistratie-en-bewakingssysteem

Toepasbaarheid

Elektriciteit- en gas- en/of warmtemeters die op afstand kunnen worden uitgelezen (de zogenaamde slimme meters) ontbreken.

Beschrijving

Met slimme meters zijn meetgegevens van de hoofdmeters gas-, warmte- en elektriciteit op kwartier- en uurwaarden beschikbaar. Samen met een digitale verbruiksmanager kunnen deze verbruiken worden uitgelezen. Er zijn verschillende digitale verbruiksmanagers te koop. Soms zijn ze gratis.

Met de data- en de rapportagefunctie is het mogelijk om grafieken te maken.  Deze laten het gebruik en het vermogen van elektriciteit (van het gebouw) en aardgas over een gekozen periode zien. In ieder geval over een dag, een week en over een kalenderjaar.

De rapportagefunctie kan de volgende grafieken maken:

 • Het elektriciteitsverbruik (in kW) over de dag. De grafiek kan alle dagen in de week met een aparte kleur of markering laten zien
 • Het aardgasverbruik (in m3/uur) over de dag. De grafiek kan alle dagen in de week met een aparte kleur of markering laten zien

Voorbeeld van grafiek a:

EBS_grafiek A

Voorbeeld van grafiek b:

EBS_grafiek B

Met de grafieken is te onderzoeken of de klimaatinstallaties (voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en ruimteventilatie):

 • Zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse gebruikstijden van het bedrijf
 • Zo goed mogelijk aansluiten op de buitentemperatuur

De instellingen van de schakelingen en regelingen zijn met de hand aan te passen. Zo sluiten de klimaatinstallaties goed aan op het gebruik van het bedrijf:

 • De ventilatie staat zo min mogelijk aan. Dit is in grafiek a van de elektriciteitsverbruik te zien:
  • Bij de start van de werktijden neemt het elektrisch vermogen toe door het inschakelen van bijvoorbeeld ventilatie en/of koelmachine
  • Bij het einde van de werktijden zal het elektrisch vermogen minder zijn. De ventilatie en/of koelmachine schakelen dan uit.
 • De ketel staat zo min mogelijk aan. Dit is in grafiek b van het aardgasverbruik af te lezen:
  • Bij start van de werktijd is er een piek in het vermogen. Hierdoor is het gebouw op tijd warm. Meestal is een vloeiende lijn te zien als het gebouw niet te vroeg of te snel opwarmt. Een opwarmtijd van 2 tot 4 uur is een normaal. Dit hangt af van bijvoorbeeld de isolatie, de warmteproductie door lampen en ICT-apparatuur en gebouwmassa
  • Tijdens werktijden is het vermogen nog wat minder. Genoeg om het gebouw op temperatuur te houden
  • Na werktijd daalt het vermogen naar een basislast.

Tijdens de nacht-, weekend-, feest- en vakantiedagen is het lage vermogen (de basislast) van het aardgas en de elektriciteit te herkennen. Bij elektriciteit is een basislast van maximaal 20 tot 25% van het elektrisch piekvermogen het beste.

Een slimme meter voor elektriciteit zit meestal in de meterkast. Het is aangesloten op de hoofdaansluiting van het openbare elektriciteitsnet. Een slimme meter voor aardgas kan in de meterkast zitten of in de stookruimte. Er is dan een aansluiting op de hoofdaansluiting. Slimme meters hebben niet altijd een uitleesunit op de meter zelf, maar deze kan wel aanwezig zijn. Door deze meter uit te lezen met een energieregistratie- en bewakingssysteem zijn de data te zien in begrijpbare figuren en tabellen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen:

 • Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energieverbruiken en het analyseren van de afwijkingen
 • Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energieverbruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen.

Financiële aspecten

Voor het bedoelde gebouw geldt een jaarlijkse warmteverbruik van meer dan 25000 m3 (a.e.), een jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 88000 kWh of een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1500 m2.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.

Aanvullende informatie

Het is van belang dat binnen de organisatie een verantwoordelijke voor de monitoringgegevens is aangewezen. Deze verantwoordelijke rapporteert regelmatig over het energieverbruik binnen de organisatie.

Op de website van RVO staat meer informatie over een Energieregistratie- en bewakingssysteem:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieregistratie-en-bewakingssysteem-ebs