GC3a-Recirculeren van ventilatielucht op basis van vocht en temperatuur

Algemeen

Nummer
GC3
Bedrijfstak
Hotels en restaurants
Activiteit
Ventileren van een ruimte

Toepasbaarheid

In zwembad is mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht met warmteterugwinning aanwezig.

Beschrijving

Bij een zwembad zonder zwembadafdekking verdampt in verhouding veel water. Bij een te hoge luchtvochtigheid is het nodig de vochtige lucht af te voeren.

Luchtbehandelingskast

De luchtbehandelingskast van het zwembad zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht, afvoer van vochtige lucht en het verwarmen van de in te blazen lucht. De lucht die naar buiten gaat, warmt de binnengaande lucht op. De luchtbehandelingskast blaast de afgezogen binnenlucht naar buiten. De luchtbehandelingskast zuigt verse buitenlucht aan en blaast deze het zwembad in.

De luchtbehandelingskast van het zwembad zorgt voor voldoende aanvoer van verse lucht, afvoer van vochtige lucht en het verwarmen van de in te blazen lucht. De lucht die naar buiten gaat, warmt de binnengaande lucht op. De luchtbehandelingskast blaast de afgezogen binnenlucht naar buiten. De luchtbehandelingskast zuigt verse buitenlucht aan en blaast deze het zwembad in.

Een in gebruik zijnde luchtbehandelingskast moet dicht blijven. De luchtbehandelingskast heeft vier kanalen. Het kanaal met de aangezogen koude buitenlucht is meestal geïsoleerd om condensvorming tegen te gaan. Meestal staat op de zijkant van elke module wat de functie is. Als aan de buitenkant van de luchtbehandelingskast niet staat welke modules het heeft, dan is dit op de installatietekening te zien. De modules zijn verwarmen, recirculeren, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning.

Warmtepomp

Het verdampen van het zwemwater en het vocht in de toegevoerde ventilatielucht dragen bij aan de vochtigheidsgraad. Met een elektrische warmtepomp is de aangezogen verse buitenlucht te ontvochtigen (Hemmes-principe). De warmtepomp heeft een koelelement en staat de warmte af in een warm element. Op het koele element condenseert het vocht uit de buitenlucht. het warmte-element verwarmt daarna de droge buitenlucht.

Door deze ontvochtiging kan het ventilatiedebiet in ongeveer 70% van de tijd ongeveer 40% minder worden.

De warmtepomp zit voor de warmtewisselaar in het aanzuigkanaal van de verse buitenlucht. Het warme- en het koude-element zijn warmtewisselaars met daarin koudemiddel. De warmtewisselaars hebben vinnen voor een hoge koude en warmteoverdracht. De schroefcompressor is meestal rechtopstaand en helemaal geïsoleerd uitgevoerd.

Recirculatieklepsturing

Buiten de gebruikstijden is minder ventilatie nodig. Door de luchtbehandelingskast van kleppen te voorzien is het mogelijk om de aangezogen binnenlucht direct langs het verwarmingselement te leiden en weer terug de ruimte in te blazen. Dit is recirculeren. Bij het recirculeren verwarmt de luchtbehandelingskast alleen de binnenlucht. De regeling stuurt hangt af van temperatuur en vochtigheidsgraad van de binnenlucht de servomotoren van de kleppen aan. In maximale ventilatiestand is er geen recirculatie. Vaak kunnen luchtbehandelingskasten tegelijk voor een deel ventileren en voor een deel recirculeren en zijn hiervoor aangesloten op een gebouwbeheersysteem.

In de recirculatiestand zuigt de luchtbehandelingskast geen of minder buitenlucht aan die door het verwarmingselement moet worden verwarmd. Dat is een besparing op het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie.

Temperatuur- en vochtmeter

Door op temperatuur en vocht te regelen is een verlaging van het debiet tot 50% mogelijk. Het ontwerp is op het maximale debiet. Dat is niet altijd nodig. Door het vochtgehalte en temperatuur te meten en af te voeren wat nodig is, kan het debiet omlaag.

Bij een lager debiet zuigt de luchtbehandelingskast minder buitenlucht aan die door het verwarmingselement moet worden verwarmd. Dat is een besparing op het gasverbruik van de verwarmingsinstallatie. Het energieverbruik van de ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Toevoerkanaal is chloorbestendig.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.