GE1a-Automatische ontdooiing van de verdamper(s) toepassen

Algemeen

Nummer
GE1
Bedrijfstak
Hotels en restaurants
Activiteit
Koelen van een ruimte
regeling-ontdooiing-verdampers

Toepasbaarheid

Regeling voor ontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt.

Beschrijving

Een koelinstallatie onttrekt warmte aan de te koelen ruimte (bijvoorbeeld aan een koelcel). Soms is het koudemiddel in de verdamper kouder dan 0°C. In dat geval kan waterdamp uit de te koelen ruimte op de verdamper vast vriezen: ijsaangroei of rijp. De ijslaag die ontstaat, isoleert, waardoor de warmte uit de te koelen ruimte de verdamper minder goed kan bereiken. Dan is meer elektriciteit (tot wel 30 %) nodig om de te koelen ruimte op de gewenste temperatuur te houden.

Het is belangrijk om de verdamper ijsvrij te houden, of in ieder geval regelmatig ijsvrij te maken. Hoe vaak dat moet is hangt af van de relatieve luchtvochtigheid in de te koelen ruimte. De relatieve luchtvochtigheid hangt af van de hoeveelheid (warme en vochtige) omgevingslucht die de te koelen ruimte binnenkomt. Het kan ook met de vochtproductie van het te koelen product te maken hebben. Als de deur van een koel- of vriescel  vaak openstaat, is ontdooien vaker nodig.

De verdamper is meestal achterin de vriescel of boven de deur te vinden. De verdamper van vrieskisten en -kasten zitten achterin of onderin de vrieskist of -kast.

De verdamper heeft een lekbak en aangesloten op het riool.  In de specificaties is te zien of er een elektrisch verwarmingselement is.

Met heetgasontdooiing is de verdamper ijsvrij te maken. De heetgas ontdooiing bestaat uit verschillende fasen. De vloeistofklep voor het koudemiddel naar de verdamper sluit. De compresssor zuigt het koudemiddel uit de verdamper, daarna schakelt de verdamperventilator uit. De heetgasklep naar de verdamper gaat open bij een bepaalde druk. De compressor perst het hete gas door de verdamper. De verdamper warmt van binnenuit op en het ijs smelt. Als de verdamper de beëindigingstemperatuur heeft bereikt, sluit de heetgasklep. Als de verdamper voldoende is afgekoeld, gaat de koelinstallatie over naar de stand koelbedrijf.

Voor het omkeerbare proces is een extra regelklep met leiding aanwezig. Deze klep leidt het warme gas na de compressor naar de aanvoerleiding van de verdamper. De heetgasregeling is ook te herkennen in de specificaties van de koelinstallatie.

De compressor draait dus door tijdens het ontdooien. Door een ‘omkeerklep’ perst de compressor het warme en gecomprimeerde gas niet naar de condensor, maar naar de verdamper. Dit proces verloopt sneller dan het elektrisch ontdooien (want de warmte komt van binnenuit, precies op de plek waar de ijsvorming ontstaat).

Bij grotere installaties is gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de koeling van andere cellen. De verdampers worden hierbij stuk voor stuk ontdooid.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling:

  • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
    - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes
  • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren
  • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie
  • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten
  • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.