FE1a-IE4-motoren of beter toepassen

Algemeen

Nummer
FE1
Bedrijfstak
Hotels en restaurants
Activiteit
In werking hebben van een elektromotoren
elektromotor
frequentieregelaar

Toepasbaarheid

Motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendements- klasse IE1, IE2 of lager zijn aanwezig.

Beschrijving

IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor en wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Het typeplaatje van de motor geeft de energiezuinigheid aan, zoals:

 • IE1 = standaard rendement
 • IE2 = hoog rendement
 • IE3 = premium rendement
 • IE4 = super-premium rendement

Hoe hoger het nummer, hoe hoger de besparing. De betere motor bespaart door:

 • Hogere kwaliteit magnetisch staal
 • Dunner magnetisch staal om strooiverliezen tegen te gaan
 • Grotere rotorstaven en kortsluitringen om de rotor; dit beperkt de weerstandsverliezen
 • Aangepast ontwerp van de koelwaaier voor een betere koeling
 • Koperdraad met grotere doorsnede om de weerstand van de wikkeling te kleiner te maken
 • Een kleinere luchtspleet voor een betere magnetisch krachtenoverbrenging
 • Borstelloze gelijkstroommotoren met vaste magneten

De IE4-motor is een energie efficiënte motor. Het rendement van een IE4-motor is een paar procenten hoger dan van een IE2-motor.

De efficiëntie van een IE4-motor van 0,75 kW is minimaal 85,7% (voor 4-polige motoren), dit is 3,2% hoger dan die van dezelfde als IE3-motor. Voor vermogens tot 375 kW neemt deze minimale efficiëntie toe naar 96,7% voor een IE4-motor en 96,0% voor een IE3-motor (verschil 0,7%).

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Bedrijfstijd motor minimaal 4500 bedrijfsuren per jaar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.