FF1a-Rook- en/of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie toepassen

Algemeen

Nummer
FG1
Bedrijfstak
Hotels en restaurants
Activiteit
In werking hebben van een grootkeuken

Toepasbaarheid

Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie  ontbreekt. Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.

Beschrijving

Het fornuis heeft een afzuiginstallatie met een capaciteit van ongeveer 10.000 m3 in een uur of. De installatie blaast tijdens de gebruikstijden steeds warme (of in de zomer, gekoelde) binnenlucht naar buiten.

De toevoer van lucht is mechanisch via een toevoerkanaal, of via natuurlijke ventilatie door roosters, deuren, naden en kieren of beide. Bij een mechanische toevoer van ventilatielucht warmt de koude ventilatielucht op. Zo blijft de temperatuur in de keuken comfortabel.

Tijdens de dag is het fornuis niet steeds helemaal in gebruik. Er is dan niet altijd afvoer op de maximale capaciteit van de binnenlucht nodig. Rook- of dampdetectieapparatuur meet de vervuiling van de lucht en geeft dat door aan de regelapparatuur. Als de lucht te veel vervuiling heeft, is meer ventilatie nodig. De regelapparatuur verhoogt in dat geval de capaciteit van de afzuiginstallatie en de mechanische toevoer. Bij minder vervuiling gaat de capaciteit omlaag.

Het energiegebruik gaat op twee manieren omlaag:

  • De verwarmings- en koelinstallatie gebruikt minder energie om het gebouw op de gewenste binnentemperatuur te houden
  • De afzuiginstallatie gebruikt bij een lagere capaciteit minder elektriciteit

Rook- en/of dampdetectieapparatuur voor afzuigingen bestaat uit één of meer sensoren of ‘cellen’ in de afzuiginstallatie. Deze staan in verbinding met de frequentieregeling van de ventilator. De toerentalverandering van de afzuiging is meestal goed hoorbaar en voelbaar. Sensoren voor automatische rook- en/of dampdetectie zijn vaak moeilijk met het blote oog te zien. Wel zijn er meestal extra toetsen of instellingen op het bedieningspaneel van de afzuiginstallatie te vinden.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.