PB3b-Toerenregeling met bezettingsgraaddetectie toepassen

Algemeen

Nummer
PB3
Bedrijfstak
Metalelektro en MKB-metaal
Activiteit
Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Toepasbaarheid

Toerenregeling of bezettingsgraad- detectie ontbreekt op batchoven. Toerenregeling dusdanig instellen dat er geen doorverwarming van elektromotor mogelijk is.

Beschrijving

De toerenregeling kan op de elektromotor van de ventilator aanwezig zijn, in de schakelkast of in de nabijheid van de elektromotor. In het geval van een externe of opbouw frequentieregelaar is vaak op een scherm de actuele frequentie zichtbaar.

In moffelovens is voor het uitharden een temperatuur nodig van ongeveer 180°C tot 220°C. Bij natlakken kunnen vluchtige stoffen vrijkomen die afgezogen moeten worden. Tegelijkertijd is opwarming van de aan te zuigen verse lucht nodig. Het afzuigdebiet hoeft niet altijd maximaal te zijn. Het debiet is namelijk afhankelijk van de mate waarin de oven bezet is.

Bij een lagere bezetting is ook een lagere capaciteit nodig van de luchtverversing. Met de bezettingsgraaddetectie is het toerental van de ventilatoren te regelen naar een lagere capaciteit. Bij een lagere capaciteit van verse buitenlucht is ook minder opwarming van de koude buitenlucht nodig. Dit is de energiebesparing.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • uitvoeren van preventief onderhoud

Financiële aspecten

Bedrijfstijd moffeloven is meer dan 2500 uur per jaar. Vermogen ventilator is meer dan 12 kW.

Ovenbezetting is meer dan 50%.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.