GB1a-Frequentieregelaars voor ventilatoren voor ventilatie en circulatie.

Algemeen

Nummer
GB1
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
Ventileren van een ruimte
frequentieregelaar-of-toerenregeling-1
frequentieregelaar-of-toerenregeling-2

Toepasbaarheid

Frequentieregelaars ontbreken.

Klimaatcomputers zijn aanwezig.

Beschrijving

Bij ventilatie of luchtverversing vervangt schone verse lucht de vervuilde of vochtige lucht. De ventilator zorgt voor een luchtbeweging in de ruimte. Zo is het mogelijk een aantal keer in een uur de lucht in de ruimte te laten rondgaan.

De binnenlucht ververst een aantal keer per uur. Het aantal keer dat de binnenlucht helemaal ververst is het ventilatievoud. Dus als het ventilatievoud 2 is, dan vervangt schone lucht de vervuilde lucht 2 keer in een ruimte. Dit is niet hetzelfde als het aantal keer dat de lucht in een uur rondgaat.

De aandrijfmotoren van ventilatoren gebruiken veel energie. Zeker als ze op het maximale vermogen draaien. Toch is niet het hele ventilatiedebiet altijd nodig om de lucht af te voeren en verse lucht naar binnen te brengen.

Door een frequentieregeling aan te brengen op de aandrijfmotor van de ventilator is het toerental en daarmee het debiet te veranderen. Het toerental past zich dan aan op de vraag. Hierdoor gebruikt de motor niet meer energie dan nodig. De klimaatcomputer stuurt afhankelijk van instellingen de frequentieregelaars van de elektromotoren voor ventileren en circuleren aan.

Een vorm van toerenregeling is de frequentieregeling. Is de vermogensvraag laag, dan is het toerental laag. Er komt minder koude verse lucht binnen. De stookinstallatie hoeft deze koude lucht ook niet op te warmen. Het energieverbuik van de stookinstallatie gaat omlaag. Een ander voordeel is dat de elektromotor minder slijt en daardoor langer meegaat.

De frequentieregelaar is te herkennen aan een kastje vlakbij de ventilator. Bijvoorbeeld aan de muur of in de regelkast. De frequentieregeling kan op de elektromotor zitten, in de schakelkast of in de vlak bij de elektromotor van de ventilator (in of tegen de luchtbehandelingskast). In het geval van een externe of opbouwfrequentieregelaar is vaak op een scherm de frequentie van dat moment te zien.

Het energieverbruik van de ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental. Het lagere toerental en luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) is een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren. De mate waarin de motor van de ventilator terug regelt, bepaalt de hoogte van de energiebesparing. Voorbeeld: een 20% lager toerental levert ongeveer 50% besparing op het elektriciteitsverbruik.

De elektriciteitsbesparing hangt af van de tijd dat de ventilatie aanstaat en hoeveel de capaciteit van de ventilator wordt teruggeregeld.

Daarnaast warmt de verwarmingsinstallatie de toegevoerde lucht op. Als er minder toevoer is van koude lucht, hoeft de verwarmingsinstallatie minder vermogen te leveren. Dit is ook een energiebesparing.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem
  • filters luchtkanalen tijdig vervangen
  • periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars
    verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn
  • zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
    controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.