GB1b-Ethyleengestuurde ventilatie met frequentieregelaars.

Algemeen

Nummer
GB1
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
Ventileren van een ruimte

Toepasbaarheid

Ethyleenanalysers ontbreken.

Klimaatcomputers zijn aanwezig in een tulpenbedrijf.

Beschrijving

“Zure” tulpenbollen produceren ethyleengas. Deze concentraties ethyleen kunnen zo hoog stijgen dat er ziektes ontstaan en andere tulpenbollen schade krijgen. Een goede ventilatie is voor opgeslagen tulpenbollen dan ook erg belangrijk.

Een ethyleenanalylser meet steeds het ethyleengehalte in de lucht in de opslagruimte. Aansluiting op een klimaatcomputer maakt regelingen mogelijk voor de klepstand (of toerental van de ventilator). Het ethyleengehalte blijft onder de schadedrempel.

Als er minder zure bollen zijn, is het ethyleengehalte ook lager. Er is dan minder ventilatie nodig. Omdat de ventilator dan minder hard werkt, wordt energie bespaard.

De ethyleenanalyser stuurt de frequentieregeling van aandrijfmotoren aan. De aandrijfmotoren van ventilatoren gebruiken veel energie. Zeker als ze op het maximale vermogen draaien. Toch is niet het hele ventilatiedebiet altijd nodig om de lucht met ethyleen af te voeren en verse lucht naar binnen te brengen.

Door een ethyleen gestuurde frequentieregeling aan te brengen op de aandrijfmotor van de ventilator is het toerental en daarmee het debiet te variëren. Het toerental wordt dus aangepast aan de vraag en hierdoor gebruikt de motor niet meer energie dan nodig. De debietregeling stuurt afhankelijk van het ethyleengehalte de frequentieregelaars van de elektromotoren aan.

De mate waarin de motor van de ventilator wordt teruggeregeld, bepaalt de hoogte van de energiebesparing.

Het energieverbruik van de ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental. Het verlagen van het toerental en het luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) is een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren. Voorbeeld: een 20% lager toerental levert ongeveer 50% besparing op het elektriciteitsverbruik.

De ethyleenanalyser is een (grijs) meetkastje dat meestal aan de muur zit.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.