FA3a-Warmte met een warmtepomp uit de ventilatielucht terugwinnen.

Algemeen

Nummer
FA3
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
warmtepomp

Toepasbaarheid

Warmtevoorziening op basis van vloerverwarming en gasgestookte verwarmingsketel in een varkenshouderij en/of het houden van (vlees-)kuikens.

Warmtepompsystemen hebben een coëfficiënt of performance (COP) van minimaal 5.

Beschrijving

Voor de ventilatie van de stallen is een luchtbehandelingsinstallatie aanwezig. De luchtbehandelingsinstallatie zuigt koude buitenlucht aan, verwarmt deze en blaast het de stal in. Tegelijkertijd zuigt de luchtbehandelingsinstallatie de warme afgezogen lucht uit de stallen en blaast deze naar buiten.

Een warmtepomp kan de warmte uit de afgezogen lucht gebruiken voor het voorverwarmen van de verse aangezogen koude buitenlucht. De warmtepomp is een gesloten circuit met een koudemiddel. Het koudemiddel heeft verschillende fasen: verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen.

Het principe van een warmtepomp is dat het met één deel elektriciteit meerdere delen warmte kan maken. Dit doordat het koudemiddel bij redelijk lage temperaturen kan verdampen en condenseren.

De verdamper van de warmtepomp bevindt zich in de afgezogen warme lucht. In de verdamper neemt het koelmiddel de warmte op uit de afgezogen warme ventilatielucht waarbij het koudemiddel verdampt. Een compressor comprimeert het koudemiddel naar een nog hogere temperatuur en druk. Het gecomprimeerde koudemiddel gaat naar de condensor. De condensor is in het kanaal van de aangezogen koude buitenlucht geplaatst.

Het warme gecomprimeerde koudemiddel staat de warmte af aan de koude buitenlucht en condenseert hierbij weer naar een vloeistof. Het koudemiddel gaat via een expansieventiel terug in druk en temperatuur en de cyclus met verdampen start opnieuw.

Het opwarmen van de intredende koude lucht, is de energiebesparing. De stookinstallatie moet nu namelijk minder stoken. Er is wel elektriciteit nodig voor de warmtepomp. In totaal is er sprake van een energiebesparing.

De luchtbehandelingskasten staan meestal op het dak. Het zijn grote metalen kasten.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken:

  • periodiek schoonmaken van luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem
  • filters en luchtkanalen tijdig vervangen
  • periodiek controleren en schoonmaken van warmtewisselaars
  • verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor het ventilatievoud later kan zijn
  • zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening
  • controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen en installaties in onverwarmde ruimten:

  • periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.