FD1a-Voorkoeler in de melkleiding voor de melktank toepassen.

Algemeen

Nummer
FD1
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
In werking hebben van productkoeling
melk-warmtewisselaar

Toepasbaarheid

Voorkoeler in melkleiding voor de melktank  ontbreekt bij een melkveehouderij.

Beschrijving

Voor de houdbaarheid moet na het melken de melk de temperatuur dalen van ongeveer 33°C te naar ongeveer 4°C.

Een voorkoeler is een warmtewisselaar (een gesloten systeem) waar de warme melk doorheen stroomt. In tegengestelde richting stroomt koud (leiding)water. De voorkoeler koelt de melk af naar ongeveer 14 tot 16°C.

Een elektrische koelmachine koelt de melk verder af. Voor het koelen van 33°C naar ongeveer 15 °C is geen elektriciteit nodig. Dit is de energiebesparing. Het licht opgewarmde leidingwater kan worden ingezet als drinkwater voor het vee, als (voorverwarmd) spoelwater of als voorverwarmd water voor een boiler.

De voorkoelers zijn vaak buizenkoeler of platenkoeler. Een buizenkoeler is te herkennen aan een serie buizen of aan een cilindervormig vat, te vergelijken met een boiler. Een platenkoeler is een aantal platen op elkaar “gestapeld”. De warmtewisselaar is dus op vier leidingen aangesloten:

 • De aanvoerleiding van de warme melk naar de warmtewisselaar
 • De leiding met de afgekoelde melk naar het buffervat
 • De leiding met de aanvoer van het koude leidingwater
 • Een leiding met het opgewarmde leidingwater

De voorkoeler zit meestal aan de muur vlakbij de melktank.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand:

 • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand.
 • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal.
 • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

 • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel:

 • Sluiten deur koeling (als aanwezig)
 • Afdekken koelmeubelen (als aanwezig)

Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting:

 • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
 • Vervang tijdig defecte lampen.
 • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit.

Financiële aspecten

Melkproductie is minimaal 1000000 kilogram per jaar.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.