FD2a-Koelcelwanden volledig isoleren.

Algemeen

Nummer
FD2
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
In werking hebben van productkoeling
koelcelwandisolatie

Toepasbaarheid

Isolatie van koelcelwanden ontbreken bij een akkerbouw-, bollenteelt-, paddenstoelenteeltbedrijf.

Beschrijving

Het binnenklimaat moet zo goed mogelijk zijn om het product goed te houden. De temperatuur en andere luchtcondities moeten constant zijn. Isolatie zorgt hiervoor. Ook gaat het energiegebruik omlaag. De koelinstallatie hoeft nu minder vermogen te leveren. Hierdoor gebruikt de klimaatinstallatie minder elektriciteit. Door de goede isolatie lekt minder kou weg en er komt minder warmte binnen. .

De keuze van het isolatiemateriaal is belangrijk. Vocht mag niet in de isolatieschil van de koelcel trekken. Daarom moet het materiaal dampdicht zijn.

De isolatie van de koelcel is te herkennen aan de panelen met isolatiemateriaal die op de buitenwand van de koelcel zitten.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen inde wand:

  • Controleren op en het dichten van naden en kieren in de wand.
  • Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal.
  • Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Voorkomen koudeverlies uit koeling of koelmeubel:

  • Sluiten deur koeling (als aanwezig)
  • Afdekken koelmeubelen (als aanwezig)

Doelmatige werking en gebruik van ruimtverlichting:

  • Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen.
  • Vervang tijdig defecte lampen.
  • Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit.

Financiële aspecten

De koelcellen zijn overwegend het gehele jaar in gebruik.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.