FE1a-IE2-motor met frequentieregeling of beter toepassen

Algemeen

Nummer
FE1
Bedrijfstak
Agrarische sector
Activiteit
In werking hebben van elektromotoren
toerenregeling-1
elektromotor
frequentieregelaar

Toepasbaarheid

IE2-motoren of lager zijn aanwezig. Frequentieregelingen ontbreken.

Draaistroommotoren hebben een wisselende belasting of overcapaciteit.

Beschrijving

IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor en wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Het typeplaatje van de motor geeft de energiezuinigheid aan, zoals:

 • IE1 = standaard rendement
 • IE2 = hoog rendement
 • IE3 = premium rendement
 • IE4 = super-premium rendement

Hoe hoger het nummer, hoe hoger de besparing. De betere motor bespaart door:

 • Hogere kwaliteit magnetisch staal
 • Dunner magnetisch staal om strooiverliezen tegen te gaan
 • Grotere rotorstaven en kortsluitringen om de rotor; maakt de weerstandsverliezen kleiner
 • Aangepast ontwerp van de koelwaaier voor een betere koeling
 • Koperdraad met grotere doorsnede om de weerstand van de wikkeling te kleiner te maken
 • Een kleinere luchtspleet voor een betere magnetisch krachtenoverbrenging
 • Borstelloze gelijkstroommotoren met vaste magneten

Het rendement van de IE2-motor is een paar procenten tot ongeveer 5% lager dan het rendement van een IE3-motor (hangt af van het vermogen van de motor).

Als het volledige vermogen van de motor niet (altijd) nodig is, gebruikt de motor door de frequentieregeling minder energie. De motor draait door de frequentieregeling namelijk niet op vol vermogen.

De frequentieregeling kan of op de elektromotor zitten zijn, of in de schakelkast of in de dicht bij van de elektromotor. In het geval van een externe of opbouw frequentieregelaar is vaak op een scherm de frequentie op dat moment zichtbaar.

De toerenregeling zorgt ervoor dat de elektromotor zo veel als mogelijk in deellast werkt, omdat de regeling het toerental verandert met de gevraagde capaciteit. Is de vermogensvraag laag, dan is het toerental laag. Een extra voordeel is dat de elektromotor hierdoor minder slijt en daardoor langer meegaat.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

Pompen warmwatercircuit: Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Aanpassingen aan driewegkleppen van het regelsysteem zijn onnodig.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.