FA2a-Hoogrendementsketels 107 (HR107-ketels) toepassen

Algemeen

Nummer
FA2
Bedrijfstak
Mobiliteitsbranche
Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
hoogrendementsketel-1
hoogrendementsketel-2

Toepasbaarheid

Conventioneelrendementsketel (CR-ketel) of verbeterdrendementsketel (VR-ketel) zijn aanwezig voor de basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar) voor kantoor- en/of showroomruimten.

Beschrijving

Een HR107-ketel wekt warmte energiezuinig op. Een HR-ketel is te herkennen aan een afvoerleiding van condenswater. Het gaskeurlabel (een sticker) zit aan de buiten- of binnenkant van de ketel of bij het keuringsrapport. Ook kan het online te vinden zijn. Dit label noemt de klasse (in dit geval “HR107”) van de ketel. De ketel staat in de technische ruimte of de stookruimte.

Een HR-ketel heeft een rookgascondensor in het rookgaskanaal. Door waterdamp in de rookgassen te condenseren komt namelijk warmte vrij.

De HR-ketel levert tot 10% extra warmte vergeleken met een VR-ketel. De warmte komt ten goede aan het verwarmingssysteem van het gebouw. Bij een HR-ketel moet het retourwater (het water uit het gebouw naar de ketel toe) lager zijn dan 55 ˚C. Als dit niet zo is condenseert de waterdamp in de rookgassen niet. Hoe kouder het retourwater, hoe makkelijker de condensatie en hoe hoger het rendement van de HR-ketel is. Daarom leidt een te hoog ingestelde stooklijn tot een lager rendement van de HR-ketel. Dat is ook het geval bij een luchtovermaat.

Een HR-ketel heeft een modulerende branderregeling. De modulerende regeling past het vermogen van de ketel aan de warmtebehoefte aan. Als er veel warmte nodig is, werkt de brander voluit. Als de ruimte op temperatuur is, gaat de brander op een lager vermogen werken. De verwarming van de ruimte is op deze manier gelijkmatiger. Het bespaart energie omdat de opstartverliezen in de ketel minder zijn. Ook zorgt de modulerende regeling voor een lagere retourtemperatuur waardoor de warmteterugwinning met condensatie van de rookgassen hoger is. Daarnaast gaat de installatie langer mee, omdat er minder grote temperatuurverschillen zijn.

Een HR-ketel heeft een modulerende brander met een rendement van ongeveer 95% (bovenwaarde, dat is het rendement met condensatiewarmte) en 107% (onderwaarde, dat is het rendement zonder condensatiewarmte waardoor het hoger dan 100% kan zijn).

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking:

  • controleren instellingen bedrijfstijden
  • controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte)
  • controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren)
  • controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers)
  • controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging)
  • periodiek onderhouden van de stookinstallatie
  • verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 oC
  • controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmte-afgifte

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.

Aanvullende informatie

In showrooms met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of gelijk aan 0,5, of showrooms met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In kantoorgebouwen met minimaal een energielabel C, of kantoorgebouwen met een bouwjaar vanaf 2003 of later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een kantoor en een showroom gelden bovenstaande eisen voor showrooms. Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.