FC1a-IE4-motoren toepassen of beter

Algemeen

Nummer
FC1
Bedrijfstak
Mobiliteitsbranche
Activiteit
In werking hebben van elektromotoren
elektromotor
frequentieregelaar

Toepasbaarheid

Motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendementsklasse IE1, IE2 of lager zijn aanwezig.

Beschrijving

IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor en wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Het typeplaatje van de motor geeft de energiezuinigheid aan, zoals:

 • IE1 = standaard rendement
 • IE2 = hoog rendement
 • IE3 = premium rendement
 • IE4 = super-premium rendement

Hoe hoger het nummer, hoe hoger de besparing. De betere motor bespaart door:

 • Hogere kwaliteit magnetisch staal
 • Dunner magnetisch staal om strooiverliezen tegen te gaan
 • Grotere rotorstaven en kortsluitringen om de rotor; dit beperkt de weerstandsverliezen
 • Aangepast ontwerp van de koelwaaier voor een betere koeling
 • Koperdraad met grotere doorsnede om de weerstand van de wikkeling te kleiner te maken
 • Een kleinere luchtspleet voor een betere magnetisch krachtenoverbrenging
 • Borstelloze gelijkstroommotoren met vaste magneten

De IE4-motor is een energie efficiënte motor. Het rendement van een IE4-motor is een paar procenten hoger dan van een IE2-motor.

De efficiëntie van een IE4-motor van 0,75 kW is minimaal 85,7% (voor 4-polige motoren), dit is 3,2% hoger dan die van dezelfde als IE3-motor. Voor vermogens tot 375 kW neemt deze minimale efficiëntie toe naar 96,7% voor een IE4-motor en 96,0% voor een IE3-motor (verschil 0,7%).

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.
 • Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken.
 • Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes.
 • Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren.
 • Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie.
 • Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten.
 • Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur

Financiële aspecten

De motor heeft minimaal 4500 bedrijfsuren per jaar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.