GB4b-Toerenregeling toepassen

Algemeen

Nummer
GB4
Bedrijfstak
Bouwmaterialen
Activiteit
Ventileren van een ruimte

Toepasbaarheid

Motor zonder toerenregeling is aanwezig.

Benodigd luchtdebiet varieert.

Ventilator, aandrijving en elektromotor zijn geschikt voor toerenregeling

Beschrijving

Bij ventilatie of luchtverversing vervangt schone verse lucht de vervuilde of vochtige lucht. De ventilator zorgt voor een luchtbeweging in de ruimte. Zo is het mogelijk een aantal keer in een uur de lucht in de ruimte te laten rondgaan.

De binnenlucht ververst een aantal keer per uur. Het aantal keer dat de binnenlucht helemaal ververst is het ventilatievoud. Dus als het ventilatievoud 2 is, dan vervangt schone lucht de vervuilde lucht 2 keer in een ruimte. Dit is niet hetzelfde als het aantal keer dat de lucht in een uur rondgaat.

De aandrijfmotoren van ventilatoren gebruiken veel energie. Zeker als ze op het maximale vermogen draaien. Toch is niet het hele ventilatiedebiet altijd nodig om de lucht af te voeren en verse lucht naar binnen te brengen.

Door een frequentieregeling aan te brengen op de aandrijfmotor van de ventilator is het toerental en daarmee het debiet te veranderen. Het toerental past zich dan aan op de vraag. Dit heet deellast. Hierdoor gebruikt de motor niet meer elektriciteit dan nodig.

Een vorm van toerenregeling is de frequentieregeling. Is de vermogensvraag laag, dan is het toerental laag. Er komt minder koude verse lucht binnen. De verwarmingsinstallatie hoeft deze koude lucht ook niet op te warmen. Het energieverbuik van de stookinstallatie gaat omlaag. Een ander voordeel is dat de elektromotor minder slijt en daardoor langer meegaat.

Het energieverbruik van de ventilatoren neemt tot de derde macht af met het toerental. Het lagere toerental en luchtdebiet (hoeveelheid lucht per tijdseenheid) is een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren. De mate waarin de motor van de ventilator terug regelt, bepaalt de hoogte van de energiebesparing. Voorbeeld: een 20% lager toerental levert ongeveer 50% besparing op het elektriciteitsverbruik.

De elektriciteitsbesparing hangt af van de tijd dat de ventilatie aanstaat en hoeveel de capaciteit van de ventilator wordt teruggeregeld.

De frequentieregelaar is te herkennen aan een kastje vlakbij de ventilator. Bijvoorbeeld aan de muur of in de regelkast. De frequentieregeling kan op de elektromotor zitten, in de schakelkast of in de vlak bij de elektromotor van de ventilator (in of tegen de luchtbehandelingskast). In het geval van een externe of opbouwfrequentieregelaar is vaak op een scherm de frequentie van dat moment te zien.

Op werkplekken en bij installaties waar stof vrijkomt, zuigt het afzuigsysteem deze stof af. Hierdoor blijft de lucht op de werkplek schoon. De afzuiging van stof gebeurt vaak met een centraal afzuigsysteem. Één of meer ventilatoren in een leidingsysteem zuigen stof af bij verschillende installaties op verschillende werkplekken. Het stof gaat daarna op één centraal punt door een filter.

Als de werkplek of de machine buiten gebruik is, is daar geen afzuiglucht nodig. Een afsluiter kan het afzuigkanaal op deze plek afsluiten. De centrale afzuigventilator hoeft dan minder lucht af te voeren naar het filter. Als er veel afzuigpunten dicht zijn, zal er een onnodig hoge luchtsnelheid ontstaan.

Een frequentieregelaar regelt de capaciteit van de ventilator en daarmee de luchtsnelheid in het systeem. De (onder)druk in het ventilatiesysteem bepaalt de capaciteit. Daarom is een drukmeter nodig waarmee de regeling de capaciteit van de ventilator optimaliseert.

Bij een te lage luchtsnelheid blijft stof in de leidingen achter. Het is belangrijk dat er een minimale luchtsnelheid blijft om verstoppingen te voorkomen. De maatregel is geschikt voor bedrijven met een centraal stofafzuigsysteem. Daarbij moet het mogelijk zijn de afzuiging op verschillende plekken (werkplek-, machine- of sectieniveau) af te schakelen met afsluiters.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Energieverbruik motor is minimaal 3.300 kWh per jaar.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk  moment: Ja.