GB5a-Gerichte puntafzuigingen toepassen

Algemeen

Nummer
GB5
Bedrijfstak
Bouwmaterialen
Activiteit
Ventileren van een ruimte
puntafzuiging-1
puntafzuiging-2

Toepasbaarheid

Een verwarmde hal wordt (deels of geheel) extra geventileerd om vervuilde lucht af te voeren.

Ventilatievoud van de bestaande installatie is minimaal 4 keer per uur.

Beschrijving

Ruimten waarin bij processen vervuilende stoffen vrijkomen, worden in veel gevallen sterk geventileerd. Hierdoor blijft de luchtkwaliteit in de productieomgeving van voldoende kwaliteit.

Ventilatiesystemen die nu vaak in gebruik zijn:

 • Recirculatiekasten, waarbij de ruimtelucht recirculeert over een recirculatiekast met een filter, zodat de verontreinigingen uit de lucht filteren. Daarbij kan, om een minimale verversingsgraad te verzekeren, buitenlucht bijmengen.
 • Luchtafvoerkasten, waarbij de lucht (na een eventueel filter) wordt verzameld op een centraal punt en naar buiten afvoert. Om de luchtbalans te houden, moet er dezelfde hoeveelheid buitenlucht bij.

De puntafzuiging zuigt de lucht direct bij de bron af (via een filter) en voert het naar buiten af. Dit betekent dat niet de gehele ruimte steeds een sterke ventilatie nodig heeft om een goed binnenklimaat te behouden.

De energiebesparing komt door:

 • De centrale ventilator van de luchtbehandelingskast hoeft minder te ventileren, waardoor deze minder elektriciteit gebruikt.
 • Aan de verwarmde ruimte hoeft minder buitenlucht toegevoegd te worden. Deze lucht moet worden verward voordat deze de ruimte wordt ingeblazen. Het energieverbruik voor verwarming van de ruimte zal hierdoor ook minder worden.

De besparing hangt sterk af van een paar punten:

 • Is er in de bestaande situatie luchtrecirculatie, waardoor er geen warmte en/of koude verloren gaat naar buiten. In dat geval zal de besparing voor het verwarmen of koelen van de lucht niet zo groot zijn.
 • Is er warmteterugwinning in de luchtbehandelingskast, waarmee buitenlucht al opwarmt. De energiebesparing als het gevolg van de verwarming van de lucht zal hierdoor minder zijn.

Puntafzuigingen bestaan meestal uit een flexibele afzuigslang en een ventilator. De afzuigslang zit vlak boven of op de vervuilingsbron, bijvoorbeeld zaag- en freesmachines. De ventilator kan ergens anders zitten, bijvoorbeeld op het dak.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

 • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
 • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
 • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
 • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
 • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
 • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Ventilatievoud wordt verlaagd naar 1 keer per uur met bestaande installatie.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.