FB1a-Isolatie van warmtapwaterleidingen aanbrengen

Algemeen

Nummer
FB1
Bedrijfstak
Bouwmaterialen
Activiteit
In werking van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie

Toepasbaarheid

Isolatie om leidingen ontbreekt.

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen in verband met garantie, dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Beschrijving

Isolatie om warmtapwaterleidingen beperkt het verlies van warmte via warmwaterleidingen. Isolatie om leidingen is op verschillende manieren te herkennen:

  • Lage oppervlaktetemperatuur van de leiding. Ongeïsoleerd voelt de leiding warm, maar niet zo warm dat je je eraan kan branden
  • Grotere leidingdiameter door aanwezigheid van isolatiemateriaal
  • Een eenduidige kleur van het isolatiemateriaal (voor warme onderdelen vaak wit of grijs en voor koude onderdelen vaak zwart)

Een andere methode is het plaatsen van een met steenwol of glaswol gevulde aluminium of roestvaststalen mantel om de leidingen, stoomafsluiters, appendages en flenzen. Steenwol en glaswol zijn bestand tegen hoge temperaturen.

De energiebesparing is dat er geen warmte verloren gaat op plaatsen waar het niet nodig is. Door het isoleren van leidingen blijft de warmte in de leiding. Er is minder aardgas nodig om bij te stoken voor de verloren warmte. Dit is de energiebesparing. Isolatiemateriaal bij leidingen is makkelijk aan te brengen. Het aanbrengen van het isolatiemateriaal kan een andere partij doen, maar is ook goed mogelijk in eigen beheer.

In de zomer zorgt de afgifte van warmte juist voor een hoge warmtebelasting. Hierdoor kan meer koelvermogen nodig zijn.

Er gaat geen warmte verloren gaat op plaatsen waar het niet nodig is. Door het isoleren van leidingen blijft de warmte in de leiding. Er is minder aardgas nodig om bij te stoken om het tapwater op te warmen. Dit is de energiebesparing. De besparing varieert met de lengtediameter, de leidingtemperatuur en het aantal stookuren.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening:

  • Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen
  • Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten)
  • Uitvoeren van preventief onderhoud

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages)

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.