FC3a-Oliegeïnjecteerde compressor met toerenregeling toepassen

Algemeen

Nummer
FC3
Bedrijfstak
Bouwmaterialen
Activiteit
In werking hebben van een persluchtinstallatie

Toepasbaarheid

Schakelingen met de standen voor vollast en nullast zijn aanwezig en/of schakelingen met de standen vollast, nullast en uit zijn aanwezig.

Bij meerdere compressoren alleen uitvoeren bij leidende compressor en de rest op basis van  vollast-/nullast-/uitschakeling.

Beschrijving

Een vorm van toerenregeling is de frequentieregeling. Deze kan op de elektromotor komen of in de omkasting van de persluchtcompressor.

Een persluchtcompressor is per dag niet vaak uit te zetten, omdat bij een te hoog aantal aan/uitschakelingen de compressor te hard slijt. Om minder aan- en uitschakelingen te hebben heeft een persluchtcompressor een ‘nullast’ stand. In nullast draait de compressor wel maar levert geen perslucht. Het energieverbruik van een persluchtcompressor is in nullast 15 tot 35% van het energieverbruik in vollast.

De persluchtvraag  verandert en het persluchtsysteem hoeft dus niet steeds de maximale belasting te leveren. De compressor, of leidende compressor bij meer in cascade werkende compressoren, draait regelmatig in nullast. De (leidende) compressor heeft dan de frequentieregeling. Eventuele andere compressoren van het persluchtsysteem zijn dan te regelen met  een vollast/nullast/uitschakeling.

Door een frequentieregeling kan het aantal uren dat de compressor in nullast draait omlaag. De compressor levert dan de perslucht over een langere periode. De compressor levert dan niet steeds de maximale hoeveelheid (vollast) perslucht, maar een deel daarvan (deellast). Het ‘uitsmeren’ van de perslucht in de tijd is mogelijk door het buffervat. Door de compressor meer in deellast te laten werken is in totaal de compressor energiezuiniger.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie:

  • Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen).
  • Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie.
  • Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen.
  • Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken.
  • Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht.
  • Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem.

Financiële aspecten

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar.

Vermogen compressor is minimaal 25 kW.

Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh per jaar.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.