PB2a-Toerenregeling op ventilator toepassen

Algemeen

Nummer
PB2
Bedrijfstak
Meubels en hout
Activiteit
In werking hebben van een droogkamer

Toepasbaarheid

Toerenregeling of andere vermogensregeling op ventilatielucht ontbreekt.

Ventilator is geschikt voor toerenregeling.

Beschrijving

De toerenregeling brengt het debiet van de centrale afzuiging omlaag door een lager toerental.

Niet op alle werkplekken is stofafzuiging nodig. In dat geval kan de puntstofafzuiging uit. Als er één of meer puntafzuigingen uitstaan, is er een grotere volumestroom bij andere puntafzuigingen waarbij het toerental gelijk blijft. Dit is niet nodig.

Met een lager toerental, kan de de centrale stofafzuiger op maat afzuigen. Dit bespaart energie.

De energiebesparing is ongeveer 40% in vergelijking met niet vraaggestuurde afzuigventilatoren.

De toerenregeling kan op de elektromotor van de afzuiging zitten, in de schakelkast of dichtbij de elektromotor. Bij een frequentieregelaar die ergens anders staat is vaak op een scherm de frequentie van dat moment te zien.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

 • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
 • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
 • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
 • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

 • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).
 • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking:

 • Controleren instellingen bedrijfstijden.
 • Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte).
 • Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte).
 • Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren).
 • Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers).
 • Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging).
 • Periodiek onderhouden van de stookinstallatie.
 • Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius.
 • Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte.

Financiële aspecten

Droogkamer is minimaal 300 dagen per jaar in  gebruik.

Zelfstandig moment: Nee.

Natuurlijk moment: Ja.