PB4a-Warmteterugwinning met een kruisstroomwarmtewisselaar toepassen

Algemeen

Nummer
PB4
Bedrijfstak
Meubels en hout
Activiteit
In werking hebben van een droogkamer

Toepasbaarheid

Warmteterugwinning op ventilatielucht ontbreekt.

Luchttoevoer en luchtafvoer liggen dichtbij elkaar en worden niet door bouwkundige elementen gescheiden.

Beschrijving

De warme afvoerlucht uit een zwembad kan een groot deel van het jaar de koudere aanvoerlucht voorverwarmen. Met een kruisstroomwisselaar is deze warmte in het ventilatiesysteem terug te winnen.

In een kruisstroomwarmtewisselaar stromen de twee luchtstromen kruislings door een aluminium, kunststof of roestvaststalen warmtewisselaar. De ene luchtstroom stroomt door de even kanalen, de andere luchtstroom door de oneven kanalen. In de warmtewisselaar geeft de warme afvoerlucht de warmte aan de koude aangezogen buitenlucht.

De voorverwarmde verse buitenlucht gaat daarna langs een verwarmingselement (water-luchtwarmtewisselaar) waardoor de lucht verder opwarmt. Door dit verwarmingselement stroomt CV-water.

Omdat de lucht na de kruisstroomwarmtewisselaar een hogere temperatuur heeft is minder verwarming door het verwarmingselement nodig. De warmte-opwekker (meestal de stookinstallatie) hoeft nu minder warmte te leveren. Dit is de energiebesparing.

De kruisstroomwarmtewisselaar staat diagonaal in de luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast heeft vier luchtkanalen. Het kanaal met de aangezogen koude buitenlucht is meestal geïsoleerd om condensvorming tegen te gaan. Een luchtbehandelingskast is modulair opgebouwd. Vaak staat op de zijkant van elke module wat de functie is (voorverwarmen, koelen, ont- en bevochtigen en warmteterugwinning). Ook installatietekeningen kunnen uitkomst bieden.

Een kruisstroomwarmtewisselaar heeft een hoger rendement dan de twin-coil.

Doelmatig beheer en onderhoud

Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen of beperken:

  • Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem.
  • Filters luchtkanalen tijdig vervangen.
  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
  • Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn.
  • Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening.
  • Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal.

Financiële aspecten

Drogen van hout met vochtigheid van circa 60% tot 80% naar circa 10% tot 20%.

Droogkamer heeft een bruto vloeroppervlak van minimaal 25 m2. Droogkamer is minimaal 300 dagen per jaar in gebruik.

Zelfstandig moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.