FC2a-Warmte condensor met extra kleine condensor, warmtepomp, persgaskoeler, warmwaterbuffer en/of extra parallelle condensor gelijktijdig benutten voor ruimteverwarming en/of warmtapwater.

Algemeen

Nummer
FC2
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van een koelinstallatie
restwarmte-installatie-condensor

Toepasbaarheid

Warmte van condensor koelinstallatie wordt niet benut.

Koelinstallatie van minimaal 100 kW is aanwezig. Warmtevraag is aanwezig. Voor de toepassing van lage temperatuurverwarming is de temperatuur van het retourwater lager dan 30°C. Voor de toepassing van warm tap water is de koelinstallatie aangesloten op het waterleidingcircuit.

Beschrijving

De koelmachine heeft een verdamper waarmee het warmte haalt uit het te koelen medium of de te koelen ruimte. Met een condensor staat de koelmachine de opgenomen warmte af (meestal aan de buitenlucht). De koelmachine heeft een verdamper waarmee het warmte haalt uit het te koelen medium of de te koelen ruimte. Met een condensor staat de koelmachine de opgenomen warmte af (meestal aan de buitenlucht). Hoe kleiner het verschil in temperatuur van het koudemiddel tussen de verdamper en de condensor, hoe hoger het (theoretisch) rendement van de koelmachine.

De weggeblazen warmte gaat zo verloren, terwijl ergens anders in het gebouw een warmtevraag kan zijn, bijvoorbeeld voor ruimteverwarming of warm tapwater. De vraag naar ruimteverwarming zal er niet altijd zijn. Die vraag is er wel in het stookseizoen of  's ochtends. Er is meestal wel steeds vraag naar warm tapwater.

De hoeveelheid warmte die de condensor levert hoeft de stookinstallatie niet meer te leveren. Deze stookinstallatie stookt dan minder en heeft een lager brandstofverbruik. Als warmtevraag en -aanbod niet gelijktijdig zijn, is een buffertank nodig.

Bij een groter oppervlak van de condensor is het warmte-uitwisselingsvlak groter. Met een groter warmte-uitwisselingsoppervlak is in een bepaalde tijd meer warmte met dezelfde hoeveelheid koudemiddel over te dragen bij dezelfde temperaturen. Andersom geldt ook, met dezelfde hoeveelheid koudemiddel met een lager temperatuurverschil is dezelfde hoeveelheid warmte af te voeren in een bepaalde tijd. Met een ongeveer twee keer zo groot condensoroppervlak is een temperatuurverschil tussen de condensor en buitenlucht van maximaal 10°C mogelijk. De coëfficiënt off performance (COP) is dan hoger. Dit is de energiebesparing. Het toevoegen van een extra kleine condensor vergroot het hele condensoroppervlak.

De condensor staat vaak op het dak of hangt aan de muur. De donkere warmtewisselaar heeft koelvinnen. Een ventilator blaast buitenlucht tegen de warmtewisselaar. Op het scherm van de koelmachine is het soms mogelijk om de condensortemperatuur uit te lezen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.