FC6a-Elektronisch expansieventiel toepassen.

Algemeen

Nummer
FC6
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van een koelinstallatie

Toepasbaarheid

Thermostatisch expansieventiel is aanwezig  in koelinstallatie.

Beschrijving

In een koelmachine zit een koelmedium, het koudemiddel. Het koudemiddel wordt door een expansieventiel geperst om in druk en temperatuur omlaag te brengen. Het koudemiddel gaat hierbij naar de gasvorminge fase. Het gasvormige koudemiddel neemt daarna in de verdamper warmte op uit de koel- of de vriescel en stijgt daarbij in temperatuur.

Een expansieventiel regelt de grootte van de opening in de leiding en daarmee het debiet van het koudemiddel. Hoe hoger het debiet, hoe lager de druk en temperatuur. De koelmachine heeft dan meer koelcapaciteit.

Een expansieventiel meet de temperatuur van het gasvormige koudemiddel dat van de verdamper komt. Als deze temperatuur te laag is dan zal het thermostatisch expansieventiel de opening kleiner maken. Als de temperatuur te hoog is dan zal het thermostatisch expansieventiel de opening groter maken. Dit gaat steeds door om een zo gelijk mogelijke koeltemperatuur te krijgen.

Een thermostatisch expansieventiel is mechanisch gestuurd wat niet optimaal is. Een elektronisch expansieventiel heeft een beter regelgedrag dan een thermostatische. Een elektronisch expansieventiel heeft een elektromotor die het ventiel bedient. Een koelmachine met een elektronisch expansieventiel heeft verschillende voordelen:

  • de compressor perst minder koelmiddel door het ventiel
  • zo hoog mogelijke temperaturen bij de verdamper waardoor minder ijsvorming op de verdamper optreedt (en minder vaak een ontdooicyclus van de verdamper nodig is)
  • de coëfficiënt off performance (COP) van de koelmachine is hoger en het elektriciteitsverbruik lager

Deze punten zorgen voor de energiebesparing.

Een elektronisch expansieventiel zit in de leiding van het koudemiddel tussen de condensor en de verdamper. Het expansieventiel heeft een elektrische aansluiting.

In de specificaties of offerte van de koelmachine is te zien of er een elektronisch expansieventiel is.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Financiële aspecten

Bedrijfstijd koelinstallatie is minimaal 3600 vollasturen per jaar.

Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk moment: Ja.