FD1a-Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelinstallatie.

Algemeen

Nummer
FD1
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
Koelen van een ruimte

Toepasbaarheid

Koelinstallatie heeft geen gescheiden luchtaanzuiging.

Beschrijving

Ventilatoren zuigen binnen- of buitenlucht aan voor het afkoelen van koelruimten. De koelmachine koelt deze. Door koude lucht aan te zuigen is minder koelvermogen nodig. De koelmachine moet namelijk minder hard werken om de lucht te koelen. Dit bespaart energie.

De lucht die de koelmachine afgeeft aan de omgeving is warm. Want deze lucht heeft warmte opgenomen uit de te koelen ruimte. Door deze uitgaande warme lucht te scheiden van de aan te zuigen lucht, is verzekerd dat de ventilatoren niet de zojuist opgewarmde lucht weer aanzuigen.

Ingaande lucht is te herkennen aan een aanzuigkanaal die van buiten komt of van een onverwarmde ruimte. Uitgaande lucht is te herkennen aan een afblaaskanaal waar warme lucht uit komt.

Doelmatig beheer en onderhoud

Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers:

  • Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan.
  • Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren.
  • Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten).
  • Uitvoeren van preventief onderhoud.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Ja, als elektriciteitsverbruik minder is dan 10 miljoen kWh per jaar.

Natuurlijk moment: Ja.