FG3a-Hogedrukbevochtiging toepassen.

Algemeen

Nummer
FG3
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

Toepasbaarheid

Elektrische stoombevochtiging is aanwezig.

De verwarmingscapaciteit van de naverwarming dient voldoende capaciteit te hebben.

Beschrijving

In lucht zit waterdamp. De hoeveelheid hangt af van een aantal zaken. Meestal zit in warme lucht meer vocht dan in koude lucht. Droge lucht voelt niet fijn voor de mens. Daarom wordt lucht bevochtigd.

Traditioneel vindt de bevochtiging plaats met stoombevochtigers. Deze koken water en mengen de vrijkomende stoom met de (ingaande-) ruimtelucht. Deze manier van bevochtigen kost veel energie omdat het water tot het kookpunt komt door een elektrisch verwarmingselement.

Bij hogedruk bevochtiging brengt de hogedrukpomp water onder een druk van 80 tot 100 bar waardoor water vernevelt tot minuscule druppels. Het water perst zich door een verstuiver waardoor een erg fijn nevel ontstaat. grotere druppels komen terecht in een druppelvanger. Het water moet mineraalvrij zijn om afzetting op de vernevelaars te voorkomen.

Deze manier van bevochtigen heet adiabatische bevochtiging. Dat betekent dat de bevochtiger gebruik maakt van warmte uit de omgevingslucht om de druppels te verdampen. De lucht koelt af door de verdamping van het water. Om de ruimte op temperatuur te houden moet extra warmte worden toegevoerd. Toch bespaart deze manier van bevochtigen energie. De centrale verwarming is namelijk energiezuiniger dan de opwekking van elektriciteit voor het verwarmingselement van de stoombevochtiger.

Er zijn meer verschijningsvormen. De hogedruk bevochtiger zit vaak in een stalen kast waarin een rooster voor ventilatie zit. De nevel vernevelt door een pijp naar een buizensysteem in de ruimte.

In de zomer geeft deze manier van bevochtigen een prettige koeling.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie:

  • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat).
  • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
  • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
  • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
  • Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling.
  • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Financiële aspecten

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.