FG3c-Ultrasoon bevochtiging toepassen.

Algemeen

Nummer
FG3
Bedrijfstak
Bedrijfshallen
Activiteit
In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

Toepasbaarheid

Elektrische stoombevochtiging is aanwezig.

De verwarmingscapaciteit van de naverwarming dient voldoende capaciteit te hebben.

Beschrijving

In lucht zit waterdamp. De hoeveelheid hangt af van een aantal zaken. Meestal zit in warme lucht meer vocht dan in koude lucht. Droge lucht voelt niet fijn voor de mens. Daarom wordt lucht bevochtigd.

Traditioneel vindt de bevochtiging plaats met stoombevochtigers. Deze koken water en mengen de vrijkomende stoom met de (ingaande-) ruimtelucht. Deze manier van bevochtigen kost veel energie omdat het water tot het kookpunt komt door een elektrisch verwarmingselement.

De ultrasoonbevochtiger werkt op een andere manier die minder elektriciteit gebruikt, namelijk met hoogfrequente trillingen die trilplaten in een reservoir opwekken. Door deze trillingen ontstaat er een erg fijn waternevel. Een luchtstroom verdeelt de fijne waternevel met lansen over de ruimte. Omdat de druppels heel klein zijn, neemt de lucht het water snel op.

Behalve dat het water niet tot het kookpunt gebracht hoeft te worden, heeft de ultrasoonbevochtiger ook geen pompen en/of compressoren. Ook dit bespaart energie.

Deze manier van bevochtigen heet adiabatische bevochtiging. Dat betekent dat de bevochtiger gebruik maakt van warmte uit de omgevingslucht om de druppels te verdampen. De lucht koelt af door de verdamping van het water. Om de ruimte op temperatuur te houden moet extra warmte worden toegevoerd. Toch bespaart deze manier van bevochtigen energie. De centrale verwarming is namelijk energiezuiniger dan de opwekking van elektriciteit voor het verwarmingselement van de stoombevochtiger.

De ultrasoonbevochtiger heeft verschillende verschijningsvormen.  Vaak is het een rechthoekige kast waarop een pijp is geplaatst waaruit de verneveling in een buizenstelsel komt.

In de zomer geeft deze manier van bevochtigen een prettige koeling.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie:

  • Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat).
  • Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie.
  • Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt.
  • Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden.
  • Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen.
  • Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling.
  • Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.

Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten:

  • Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal  (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).

Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken:

  • Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.

Financiële aspecten

Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh per jaar.

Zelfstandig moment: Nee. Natuurlijk moment: Ja.